Mẫu này đã ngưng sản xuất.

Sản phẩm có thể thay thế được đề nghị: Cáp mở rộng chuyên dụng cho bộ lặp, có độ linh hoạt cao 5 m - CA-CH5BX