Thông số kỹ thuật Phát sáng bằng LED Sê-ri CA-D

Mẫu

CA-DRM5X

CA-DRM10X

CA-DRM20X

hình ảnh

Loại

Chiếu sáng đa quang phổ

Phương pháp chiếu sáng

Chiếu sáng vòng (với khả năng hỗ trợ cho phụ tùng hình vòm Sê-ri CA-DRM (DA) và phụ tùng phân cực Sê-ri CA-DRM (PA) tùy chọn*1)
Chiếu sáng đa quang phổ/Chiếu sáng LumiTrax/Chiếu sáng bình thường (chiếu sáng một màu ở mọi hướng)*2
Chế độ điều khiển hiện tại liên tục (Phân cấp kỹ thuật số 1024 bước: Có kết nối CA-DC60E/Có thể điều chỉnh mỗi chiều dài bước sóng*3)

Tốc độ phản hồi

1 ms trở xuống

Đèn LED

Chiều dài bước sóng đỉnh

Tia cực tím: 405 nm/Màu xanh: 457 nm/Màu xanh lá cây: 527 nm/Màu cam: 600 nm/Màu đỏ: 660 nm/
Màu đỏ đậm: 730 nm/Hồng ngoại: 860 nm/Màu trắng: 600 nm (Tất cả giá trị đều là gần đúng)

Kết nối bộ điều khiển

Cáp chuyên dụng (3 m/5 m/10 m), tối đa 30 m (với cáp mở rộng*4)

Ngõ vào I/F

Đầu nối 12 cực (cáp chuyên dụng)

Công suất tiêu thụ

51,4 W (trong quá trình phát ra ánh sáng bình thường)

71,0 W (trong quá trình phát ra ánh sáng bình thường)

Khả năng chống chịu với môi trường

Nhiệt độ môi trường xung quanh

0 đến 40 °C

Độ ẩm môi trường xung quanh

65 % RH trở xuống (không ngưng tụ)

Khối lượng

Xấp xỉ 560 g (Có phụ tùng hình vòm: Xấp xỉ 680 g/Có phụ tùng phân cực: Xấp xỉ 690 g)

Xấp xỉ 600 g (Có phụ tùng hình vòm: Xấp xỉ 820 g/Có phụ tùng phân cực: Xấp xỉ 810 g)

Xấp xỉ 1080 g (Có phụ tùng hình vòm: Xấp xỉ 1730 g/Có phụ tùng phân cực: Xấp xỉ 1570 g)

*1 Chiều dài bước sóng UV và IR không thể được sử dụng khi đã gắn phụ tùng phân cực.
*2 Đèn chiếu sáng liên tục chỉ có thể được đặt trong quá trình chiếu sáng bình thường khi kiểm soát giá trị độ sáng được đặt thành BẬT.
*3 Không hỗ trợ chiếu sáng đồng thời nhiều màu.
*4 Cho phép kết nối lên đến hai cáp mở rộng chuyên dụng.

Các trang chính

Mẫu

CA-DRR4F

CA-DRW4F

CA-DRB4F

CA-DRR10F

CA-DRW10F

CA-DRB10F

hình ảnh

Loại

Đèn vòng (Trực tiếp, Loại phẳng)

Màu sắc đèn LED

Màu Đỏ

Màu trắng

Màu xanh

Màu Đỏ

Màu trắng

Màu xanh

Tấm khuếch tán

OP-42337

OP-42339

Tấm phân cực

OP-42336

OP-42338

Công suất tiêu thụ

1,5 W

2,9 W

8,3 W

7,9 W

Điện áp ngõ vào

12 VDC

Khối lượng

Xấp xỉ 20 g

Xấp xỉ 90 g

Xấp xỉ 80 g

Các trang chính

Mẫu

CA-DRR8M

CA-DRW8M

CA-DRB8M

CA-DRR13M

CA-DRW13M

CA-DRB13M

hình ảnh

Loại

Đèn đa góc (Tròn)

Màu sắc đèn LED

Màu Đỏ

Màu trắng

Màu xanh

Màu Đỏ

Màu trắng

Màu xanh

Công suất tiêu thụ

6,6 W

10,6 W

12,5 W

19,8 W

Điện áp ngõ vào

12 VDC

Khối lượng

Xấp xỉ 150 g

Xấp xỉ 260 g

Các trang chính

Mẫu

CA-DQW7M

CA-DQW10M

CA-DQW12M

hình ảnh

Loại

Đèn đa góc (Vuông)

Màu sắc đèn LED

Màu trắng

Công suất tiêu thụ

11,3 W

16,9 W

19,9 W

Điện áp ngõ vào

12 VDC

Khối lượng

Xấp xỉ 160 g

Xấp xỉ 250 g

Xấp xỉ 310 g

Các trang chính

Mẫu

CA-DRW5X

CA-DRW10X

CA-DRW20X

hình ảnh

Loại

Đèn LumiTraxTM

Màu sắc đèn LED

Màu trắng

Công suất tiêu thụ

34,5 W (trong quá trình phát ra ánh sáng bình thường)

40,5 W (trong quá trình phát ra ánh sáng bình thường)

60,9 W (trong quá trình phát ra ánh sáng bình thường)

Khối lượng

Xấp xỉ 190 g

Xấp xỉ 240 g

Xấp xỉ 610 g

Các trang chính

Mẫu

CA-DBR5

CA-DBW5

CA-DBB5

CA-DBR8

CA-DBW8

CA-DBB8

CA-DBR13

CA-DBW13

CA-DBB13

hình ảnh

Loại

Đèn dạng thanh

Màu sắc đèn LED

Màu Đỏ

Màu trắng

Màu xanh

Màu Đỏ

Màu trắng

Màu xanh

Màu Đỏ

Màu trắng

Màu xanh

Tấm khuếch tán

OP-42283

OP-87042

OP-42282

Tấm phân cực

OP-42281

OP-87043

OP-42280

Công suất tiêu thụ

1,7 W

2,9 W

3,6 W

4,8 W

4,2 W

7,3 W

Điện áp ngõ vào

12 VDC

Khối lượng

Xấp xỉ 35 g

Xấp xỉ 40 g

Xấp xỉ 60 g

Xấp xỉ 80 g

Xấp xỉ 90 g

Các trang chính

Mẫu

CA-DBW12W

CA-DBW24W

hình ảnh

Loại

Đèn dạng thanh

Màu sắc đèn LED

Màu trắng

Tấm khuếch tán

Tấm khuếch tán được bao gồm với CA-DBWxxW. Độ dày tấm khuếch tán xấp xỉ 2 mm.

Công suất tiêu thụ

13,8 W

27,6 W

Điện áp ngõ vào

12 VDC

Tấm khuếch tán phân cực

OP-87975*1

OP-87976*1

Khối lượng

Xấp xỉ 195 g

Xấp xỉ 345 g

*1 Không thể đồng thời sử dụng tấm khuếch tán và tấm khuếch tán phân cực kèm theo cùng với sản phẩm.
Có thể có bọt khí hoặc các chất lạ trên bề mặt tấm khuếch tán phân cực, nhưng không ảnh hưởng đến chất lượng hình ảnh. Ngay cả khi có các chất này, sản phẩm vẫn nằm trong các tiêu chuẩn kiểm tra, và các chất này không thể hiện rằng sản phẩm bị lỗi.

Các trang chính

Mẫu

CA-DZW15D*1

CA-DZW30D*1

CA-DZW45D*1

CA-DZW5

hình ảnh

Loại

Đèn dòng tán xạ

Đèn dòng

Màu sắc đèn LED

Màu trắng

Công suất tiêu thụ

13,2 W

26,4 W

19,8 W × 2 ch*2

4,7 W

Điện áp ngõ vào

12 VDC

Khối lượng

250 g

420 g

620 g

Xấp xỉ 240 g

*1 Tấm khuếch tán được tích hợp vào đèn và không thể tháo rời.
Khi sử dụng camera quét dòng, sử dụng chế độ DC trên CA-DC21E/DC40E.
*2 Kết nối mẫu này với cả hai kênh.

Các trang chính

Mẫu

CA-DBW34H

CA-DBW50H

hình ảnh

Loại

Đèn thanh lớn/cường độ cao

Màu sắc đèn LED

Màu trắng

Tấm khuếch tán

Tấm khuếch tán được bao gồm với CA-DBWxxH. Độ dày tấm khuếch tán xấp xỉ 2 mm.

Công suất tiêu thụ

18,4 W × 2 ch*1

19,8 W × 2 ch*1

Điện áp ngõ vào

12 VDC

Tấm khuếch tán phân cực

OP-87977*2

OP-87978*2

Khối lượng

Xấp xỉ 1,050 g

Xấp xỉ 1,490 g

*1 Kết nối các mẫu này với cả hai kênh.
*2 Không thể đồng thời sử dụng tấm khuếch tán và tấm khuếch tán phân cực kèm theo cùng với sản phẩm.
Có thể có bọt khí hoặc các chất lạ trên bề mặt tấm khuếch tán phân cực, nhưng không ảnh hưởng đến chất lượng hình ảnh. Ngay cả khi có các chất này, sản phẩm vẫn nằm trong các tiêu chuẩn kiểm tra, và các chất này không thể hiện rằng sản phẩm bị lỗi.

Các trang chính

Mẫu

CA-DDR8

CA-DDW8

CA-DDB8

CA-DDR15

CA-DDW15

CA-DDB15

hình ảnh

Loại

Đèn vòm

Màu sắc đèn LED

Màu Đỏ

Màu trắng

Màu xanh

Màu Đỏ

Màu trắng

Màu xanh

Công suất tiêu thụ

5,8 W

11 W

18,8 W

Điện áp ngõ vào

12 VDC

Khối lượng

Xấp xỉ 70 g

Xấp xỉ 130 g

Xấp xỉ 170 g

Các trang chính

Mẫu

CA-DSR2

CA-DSW2

CA-DSB2

CA-DSR3

CA-DSW3

CA-DSB3

hình ảnh

Loại

Đèn nền

Màu sắc đèn LED

Màu Đỏ

Màu trắng

Màu xanh

Màu Đỏ

Màu trắng

Màu xanh

Công suất tiêu thụ

2,2 W

2,9 W

3,6 W

5,8 W

Điện áp ngõ vào

12 VDC

Khối lượng

Xấp xỉ 30 g

Xấp xỉ 40 g

Các trang chính

Mẫu

CA-DSR9

CA-DSW7

CA-DSB7

CA-DSR15

CA-DSW15

CA-DSB15

CA-DSW30*1

hình ảnh

Loại

Đèn nền

Màu sắc đèn LED

Màu Đỏ

Màu trắng

Màu xanh

Màu Đỏ

Màu trắng

Màu xanh

Màu trắng

Công suất tiêu thụ

14 W

18 W

27,4 W

19,8 W × 2 ch

Điện áp ngõ vào

12 VDC

Khối lượng

Xấp xỉ 110 g

Xấp xỉ 90 g

Xấp xỉ 320 g

Xấp xỉ 1,780 g

*1 Kết nối với cả hai kênh.

Các trang chính

Mẫu

CA-DWC30

hình ảnh

Chiều dài bước sóng đỉnh sau khi chuyển đổi

615 nm

Hiệu suất chuyển đổi

Xấp xỉ 80 đến 90 %*1

Kích thước tấm mục tiêu

A4 (210 × 297 mm), dày: 0,2 mm*2

Thành phần tấm mục tiêu

(1) Tấm mỏng: Lớp màng polyeste (trong suốt, xử lý cát mờ đục)
(2) Vật liệu chuyển đổi chiều dài bước sóng đặc biệt
(3) Lớp màng polyeste có bọt (màu trắng)
(4) Loại có thể thay thế vỏ và có độ bám dính cao*3
(5) Ra mắt ống lót có lưới chia độ

Khối lượng

Xấp xỉ 20 g (bao gồm tấm mục tiêu có thể gỡ bỏ)

*1 Giá trị này chỉ dành cho vật liệu chuyển đổi chiều dài bước sóng đặc biệt.
*2 Vật liệu chuyển đổi chiều dài bước sóng được dán trên toàn bộ bề mặt khổ A4. Không có biên độ.
*3 Nồng độ của chất kết dính: 9,4 N/25 mm 30 phút sau khi sử dụng, 10,8 N/25 mm 24 giờ sau khi sử dụng

Các trang chính

Mẫu

CA-DXR3

CA-DXW3

CA-DXB3

CA-DXR5

CA-DXW5

CA-DXB5

CA-DXR7

CA-DXW7

CA-DXB7

hình ảnh

Loại

Đèn đồng trục (Dọc)

Màu sắc đèn LED

Màu Đỏ

Màu trắng

Màu xanh

Màu Đỏ

Màu trắng

Màu xanh

Màu Đỏ

Màu trắng

Màu xanh

Công suất tiêu thụ

1,8 W

1,9 W

5 W

4,9 W

6,7 W

10,1 W

Điện áp ngõ vào

12 VDC

Khối lượng

Xấp xỉ 60 g

Xấp xỉ 230 g

Xấp xỉ 380 g

Các trang chính

Mẫu

CA-DPR2

CA-DPW2

CA-DPB2

hình ảnh

Loại

Đèn tia

Màu sắc đèn LED

Màu Đỏ

Màu trắng

Màu xanh

Công suất tiêu thụ

8,4 W(2,0 W)*1

Điện áp ngõ vào

12 VDC

Khối lượng

Xấp xỉ 20 g

*1 Đặc điểm kỹ thuật công suất tiêu thụ chỉ báo tổng lượng tiêu thụ (vệt CA-DP + bộ nguồn điện CA-DP).
Đặc điểmkỹ thuật trong ngoặc chỉ dành cho đèn vệt CA-DP.

Các trang chính

Mẫu

CA-DPU2

hình ảnh

Loại

Bộ nguồn điện chuyên dụng

Chiếu sáng tương thích

CA-DPR2, CA-DPW2, CA-DPB2

Khối lượng

Xấp xỉ 120 g

Các trang chính

Mẫu

CA-DLR7

CA-DLR12

hình ảnh

Loại

Đèn góc hẹp

Màu sắc đèn LED

Màu Đỏ

Công suất tiêu thụ

2 W

3,3 W

Điện áp ngõ vào

12 VDC

Khối lượng

Xấp xỉ 40 g

Xấp xỉ 85 g

Các trang chính

Mẫu

CA-DC30E

CA-DC21E

hình ảnh

Loại

Bộ điều khiển đèn chiếu sáng
Chỉ dành cho Sê-ri XG/CV-X200/CV-X100
Chỉ tương thích với đèn CA-DRWxX

Bộ điều khiển đèn chiếu sáng
Chỉ dành cho Sê-ri XG/CV-5000/CV-X200/CV-X100

Ngõ vào

-

Dừng chiếu sáng cưỡng bức: Định mức ngõ vào tối đa 26,4 V, tối thiểu 2 mA

Ngõ ra

Phương pháp điều khiển ánh sáng

Phương pháp điều khiển dòng điện không đổi

(1) Phương pháp điều khiển điện áp không đổi (Dòng ánh sáng chiếu trực tiếp)
(2) Phương pháp điều biến độ rộng xung (tần số phát ánh sáng: 100 kHz)
[Cài đặt chương trình]

Phạm vi cường độ chiếu sáng

255 mức kỹ thuật số [Cài đặt chương trình]

Điểm kết nối

2 ch
(đầu nối tròn chuyên dụng 6 cực)

2 ch
(Hỗ trợ đầu nối LED và kết nối khối đầu cuối)

Điện áp

Ánh sáng LumiTraxTM chuyên dụng làm nguồn điện cung cấp

12 VDC/24VDC [Cài đặt công tắc DIP]

Công suất

Tối đa 81 W

Tối đa 40 W (30 W mỗi kênh)

Đồng bộ hóa

Đồng bộ hóa tốc độ chụp/kích hoạt camera

Đồng bộ hóa ngõ ra FLASH/chiếu sáng liên tục [Cài đặt chương trình]

Tốc độ phản hồi

Dưới 1 ms

(1) Điều khiển điện áp không đổi: Tối đa 10 ms khi ngõ ra là 12 V, Tối đa 20 ms khi ngõ ra là 24 V
(2) Điều khiển điều biến độ rộng xung: Tối đa 1 ms khi ngõ ra là 12/24 V

Trạng thái hiển thị

Trạng thái hiển thị đèn LED

Đèn báo nguồn, đèn báo tình trạng ánh sáng (2 ch riêng lẻ)

Đèn báo nguồn, đèn báo lượng ánh sáng

Định mức

Điện áp nguồn

Điện áp 24 VDC ±10 %

Dòng điện tiêu thụ

5 A (ở tải tối đa)*1

3,0 A (ngõ ra 12 V ở tải tối đa)
6,5 A (ngõ ra 24 V ở tải tối đa)*1

Khả năng chống chịu với môi trường

Nhiệt độ môi trường xung quanh

0 đến +50 °C*2*3

Độ ẩm môi trường xung quanh

35 đến 85 % RH (Không ngưng tụ)*2

Khối lượng

Xấp xỉ 430 g

Xấp xỉ 590 g

*1 Trong số đó, dòng điện tiêu thụ của bộ điều khiển là 1,6 A.
*2 Khả năng chống chịu với môi trường của bộ phận phát ra ánh sáng là 0 đến +40 °C cho nhiệt độ môi trường xung quanh và 35 đến 65 % cho độ ẩm môi trường xung quanh (không ngưng tụ).
*3 Bị giới hạn bởi nhiệt độ môi trường xung quanh của các bộ điều khiển được kết nối.

Các trang chính