Models Phát sáng bằng LED Sê-ri CA-D

Sản phẩm

CA-DBW15P - Đèn dạng thanh có khả năng chống chịu với môi trường

CA-DBW15P

Đèn dạng thanh có khả năng chống chịu với môi trường

CA-DBW34H - Đèn thanh lớn/cường độ cao màu trắng 340 mm

CA-DBW34H

Đèn thanh lớn/cường độ cao màu trắng 340 mm

CA-DBW50H - Đèn thanh lớn/cường độ cao màu trắng 500 mm

CA-DBW50H

Đèn thanh lớn/cường độ cao màu trắng 500 mm

CA-DC100 - Đèn và Bộ điều khiển đèn Ngưng

CA-DC100

Đèn và Bộ điều khiển đèn

CA-DC20E - Khối mở rộng của đèn LED Ngưng

CA-DC20E

Khối mở rộng của đèn LED

CA-DC30E - Nguồn điện cung cấp chuyên dụng dành cho LumiTrax™

CA-DC30E

Nguồn điện cung cấp chuyên dụng dành cho LumiTrax™

CA-DC60E - Khối mở rộng điều khiển đèn LED

CA-DC60E

Khối mở rộng điều khiển đèn LED

CA-DQB10 - Đèn vuông (Trực tiếp) màu xanh 109-109

CA-DQB10

Đèn vuông (Trực tiếp) màu xanh 109-109

CA-DQB10M - Đèn nhiều góc hình vuông màu xanh 100-100 Ngưng

CA-DQB10M

Đèn nhiều góc hình vuông màu xanh 100-100

CA-DQB12M - Đèn nhiều góc hình vuông màu xanh 120-120 Ngưng

CA-DQB12M

Đèn nhiều góc hình vuông màu xanh 120-120

CA-DQB15 - Đèn vuông (Trực tiếp) màu xanh 150-150

CA-DQB15

Đèn vuông (Trực tiếp) màu xanh 150-150

CA-DQB7M - Đèn nhiều góc hình vuông màu xanh 70-70 Ngưng

CA-DQB7M

Đèn nhiều góc hình vuông màu xanh 70-70

CA-DQR10 - Đèn thanh hình vuông màu đỏ 109-109 Ngưng

CA-DQR10

Đèn thanh hình vuông màu đỏ 109-109

CA-DQR10M - Đèn nhiều góc hình vuông màu đỏ 100-100 Ngưng

CA-DQR10M

Đèn nhiều góc hình vuông màu đỏ 100-100

CA-DQR12M - Đèn nhiều góc hình vuông màu đỏ 120-120 Ngưng

CA-DQR12M

Đèn nhiều góc hình vuông màu đỏ 120-120

CA-DQR15 - Đèn thanh hình vuông màu đỏ 150-150 Ngưng

CA-DQR15

Đèn thanh hình vuông màu đỏ 150-150

CA-DQR7M - Đèn nhiều góc hình vuông màu đỏ 70-70 Ngưng

CA-DQR7M

Đèn nhiều góc hình vuông màu đỏ 70-70

CA-DQW10 - Đèn vuông (Trực tiếp) màu trắng 109-109

CA-DQW10

Đèn vuông (Trực tiếp) màu trắng 109-109

CA-DQW10M - Đèn đa góc (Vuông) màu trắng 100-100

CA-DQW10M

Đèn đa góc (Vuông) màu trắng 100-100

CA-DQW12M - Đèn đa góc (Vuông) màu trắng 120-120

CA-DQW12M

Đèn đa góc (Vuông) màu trắng 120-120

CA-DQW15 - Đèn vuông (Trực tiếp) màu trắng 150-150

CA-DQW15

Đèn vuông (Trực tiếp) màu trắng 150-150

CA-DQW7M - Đèn đa góc (Vuông) màu trắng 70-70

CA-DQW7M

Đèn đa góc (Vuông) màu trắng 70-70

CA-DRB10F - Đèn vòng (Trực tiếp, Loại phẳng) màu xanh 100-50

CA-DRB10F

Đèn vòng (Trực tiếp, Loại phẳng) màu xanh 100-50

CA-DRB3 - Đèn vòng (Trực tiếp) màu xanh 38-15

CA-DRB3

Đèn vòng (Trực tiếp) màu xanh 38-15

CA-DRB4F - Đèn vòng (Trực tiếp, Loại phẳng) màu xanh 43-15

CA-DRB4F

Đèn vòng (Trực tiếp, Loại phẳng) màu xanh 43-15

CA-DRB5 - Đèn vòng (Trực tiếp) màu xanh 50-28

CA-DRB5

Đèn vòng (Trực tiếp) màu xanh 50-28

CA-DRB7 - Đèn vòng (Trực tiếp) màu xanh 70-39

CA-DRB7

Đèn vòng (Trực tiếp) màu xanh 70-39

CA-DRB9 - Đèn vòng (Trực tiếp) màu xanh 90-50

CA-DRB9

Đèn vòng (Trực tiếp) màu xanh 90-50

CA-DRM10DA - Phụ tùng hình vòm cho đèn đa quang phổ 100 mm

CA-DRM10DA

Phụ tùng hình vòm cho đèn đa quang phổ 100 mm

CA-DRM10PA - Phụ tùng phân cực cho chiếu sáng đa quang phổ 100 mm

CA-DRM10PA

Phụ tùng phân cực cho chiếu sáng đa quang phổ 100 mm

CA-DRM20DA - Phụ tùng hình vòm cho đèn đa quang phổ 200 mm

CA-DRM20DA

Phụ tùng hình vòm cho đèn đa quang phổ 200 mm

CA-DRM20PA - Phụ tùng phân cực cho chiếu sáng đa quang phổ 200 mm

CA-DRM20PA

Phụ tùng phân cực cho chiếu sáng đa quang phổ 200 mm

CA-DRM5DA - Phụ tùng hình vòm cho đèn đa quang phổ 50 mm

CA-DRM5DA

Phụ tùng hình vòm cho đèn đa quang phổ 50 mm

CA-DRM5PA - Phụ tùng phân cực cho chiếu sáng đa quang phổ 50 mm

CA-DRM5PA

Phụ tùng phân cực cho chiếu sáng đa quang phổ 50 mm

CA-DRR10F - Đèn vòng (Trực tiếp, Loại phẳng) màu đỏ 100-50

CA-DRR10F

Đèn vòng (Trực tiếp, Loại phẳng) màu đỏ 100-50

CA-DRR3 - Đèn vòng (Trực tiếp) màu đỏ 38-15

CA-DRR3

Đèn vòng (Trực tiếp) màu đỏ 38-15

CA-DRR4F - Đèn vòng (Trực tiếp, Loại phẳng) màu đỏ 43-15

CA-DRR4F

Đèn vòng (Trực tiếp, Loại phẳng) màu đỏ 43-15

CA-DRR5 - Đèn vòng (Trực tiếp) màu đỏ 50-28

CA-DRR5

Đèn vòng (Trực tiếp) màu đỏ 50-28

CA-DRR7 - Đèn vòng (Trực tiếp) màu đỏ 70-39

CA-DRR7

Đèn vòng (Trực tiếp) màu đỏ 70-39

CA-DRR9 - Đèn vòng (Trực tiếp) màu đỏ 90-50

CA-DRR9

Đèn vòng (Trực tiếp) màu đỏ 90-50

CA-DRW10F - Đèn vòng (Trực tiếp, Loại phẳng) màu trắng 100-50

CA-DRW10F

Đèn vòng (Trực tiếp, Loại phẳng) màu trắng 100-50

CA-DRW13M - Đèn đa góc (Tròn) màu trắng 130-86

CA-DRW13M

Đèn đa góc (Tròn) màu trắng 130-86

CA-DRW13P - Đèn dạng vòng có khả năng chống chịu với môi trường

CA-DRW13P

Đèn dạng vòng có khả năng chống chịu với môi trường

CA-DRW3 - Đèn vòng (Trực tiếp) màu trắng 38-15

CA-DRW3

Đèn vòng (Trực tiếp) màu trắng 38-15

CA-DRW4F - Đèn vòng (Trực tiếp, Loại phẳng) màu trắng 43-15

CA-DRW4F

Đèn vòng (Trực tiếp, Loại phẳng) màu trắng 43-15

CA-DRW5 - Đèn vòng (Trực tiếp) màu trắng 50-28

CA-DRW5

Đèn vòng (Trực tiếp) màu trắng 50-28

CA-DRW7 - Đèn vòng (Trực tiếp) màu trắng 70-39

CA-DRW7

Đèn vòng (Trực tiếp) màu trắng 70-39

CA-DRW8M - Đèn đa góc (Tròn) màu trắng 80-36

CA-DRW8M

Đèn đa góc (Tròn) màu trắng 80-36

CA-DRW9 - Đèn vòng (Trực tiếp) màu trắng 90-50

CA-DRW9

Đèn vòng (Trực tiếp) màu trắng 90-50

CA-U4 - Nguồn điện cung cấp chế độ công tắc siêu nhỏ gọn

CA-U4

Nguồn điện cung cấp chế độ công tắc siêu nhỏ gọn

CA-U5 - Nguồn điện cung cấp chế độ công tắc siêu nhỏ gọn

CA-U5

Nguồn điện cung cấp chế độ công tắc siêu nhỏ gọn

CA-D10PE - Cáp mở rộng có khả năng chống chịu với môi trường dành cho chiếu sáng 10 m

CA-D10PE

Cáp mở rộng có khả năng chống chịu với môi trường dành cho chiếu sáng 10 m

CA-D3P - Cáp có khả năng chống chịu với môi trường dành cho chiếu sáng 3 m

CA-D3P

Cáp có khả năng chống chịu với môi trường dành cho chiếu sáng 3 m

CA-D5PE - Cáp mở rộng có khả năng chống chịu với môi trường dành cho chiếu sáng 5 m

CA-D5PE

Cáp mở rộng có khả năng chống chịu với môi trường dành cho chiếu sáng 5 m

CA-D10R - Cáp chiếu sáng đèn LED chống chịu bẻ cong 10 m

CA-D10R

Cáp chiếu sáng đèn LED chống chịu bẻ cong 10 m

CA-D17R - Cáp chiếu sáng đèn LED chống chịu bẻ cong 17 m

CA-D17R

Cáp chiếu sáng đèn LED chống chịu bẻ cong 17 m

CA-D1W - Cáp 2 nhánh 1 m dành cho LED chiếu sáng

CA-D1W

Cáp 2 nhánh 1 m dành cho LED chiếu sáng

CA-D3R - Cáp chiếu sáng đèn LED chống chịu bẻ cong 3 m

CA-D3R

Cáp chiếu sáng đèn LED chống chịu bẻ cong 3 m

CA-D5R - Cáp chiếu sáng đèn LED chống chịu bẻ cong 5 m

CA-D5R

Cáp chiếu sáng đèn LED chống chịu bẻ cong 5 m

CA-DWC30 - Tấm chuyển đổi chiều dài bước sóng A4

CA-DWC30

Tấm chuyển đổi chiều dài bước sóng A4

OP-87042 - Thanh tấm khuếch tán LED dành cho 80

OP-87042

Thanh tấm khuếch tán LED dành cho 80

OP-87391 - Khối khuếch tán/truyền phát dành cho CA-DZ□5 Ngưng

OP-87391

Khối khuếch tán/truyền phát dành cho CA-DZ□5

OP-87392 - Khối khuếch tán/truyền phát dành cho CA-DZ□15 Ngưng

OP-87392

Khối khuếch tán/truyền phát dành cho CA-DZ□15

OP-87393 - Khối khuếch tán/truyền phát dành cho CA-DZ□30 Ngưng

OP-87393

Khối khuếch tán/truyền phát dành cho CA-DZ□30

OP-87394 - Khối khuếch tán/truyền phát dành cho CA-DZ□45 Ngưng

OP-87394

Khối khuếch tán/truyền phát dành cho CA-DZ□45