Models Cảm biến camera với AI tích hợp Sê-ri IV2

Sản phẩm

IV2-G30 - Bộ khuếch đại cảm biến Chế độ chuẩn

IV2-G30

Bộ khuếch đại cảm biến Chế độ chuẩn

IV2-G30F - Bộ khuếch đại cảm biến Chế độ nhận biết/chế độ chuẩn

IV2-G30F

Bộ khuếch đại cảm biến Chế độ nhận biết/chế độ chuẩn

IV2-G150MA - Đầu cảm biến Mẫu cảm biến có trường quan sát hẹp Loại AF đơn sắc

IV2-G150MA

Đầu cảm biến Mẫu cảm biến có trường quan sát hẹp Loại AF đơn sắc

IV2-G300CA - Đầu cảm biến Mẫu cảm biến có trường quan sát rộng Loại AF màu

IV2-G300CA

Đầu cảm biến Mẫu cảm biến có trường quan sát rộng Loại AF màu

IV2-G500CA - Đầu cảm biến Mẫu chuẩn Loại AF màu

IV2-G500CA

Đầu cảm biến Mẫu chuẩn Loại AF màu

IV2-G500MA - Đầu cảm biến Mẫu chuẩn Loại AF đơn sắc

IV2-G500MA

Đầu cảm biến Mẫu chuẩn Loại AF đơn sắc

IV2-G600MA - Đầu cảm biến Mẫu cảm biến có trường quan sát rộng Loại AF đơn sắc

IV2-G600MA

Đầu cảm biến Mẫu cảm biến có trường quan sát rộng Loại AF đơn sắc

OP-87443 - Cáp nguồn bảng điều khiển (M8 4 chân - dây bện) 2 m

OP-87443

Cáp nguồn bảng điều khiển (M8 4 chân - dây bện) 2 m

OP-87444 - Cáp nguồn bảng điều khiển (M8 4 chân - dây bện) 5 m

OP-87444

Cáp nguồn bảng điều khiển (M8 4 chân - dây bện) 5 m

OP-87445 - Cáp nguồn bảng điều khiển (M8 4 chân - dây bện) 10 m

OP-87445

Cáp nguồn bảng điều khiển (M8 4 chân - dây bện) 10 m

OP-87457 - Cáp Ethernet (M12 4-chân - RJ-45) Tương thích NFPA79 Cáp thẳng 2 m

OP-87457

Cáp Ethernet (M12 4-chân - RJ-45) Tương thích NFPA79 Cáp thẳng 2 m

OP-87458 - Cáp Ethernet (M12 4-chân - RJ-45) Tương thích NFPA79 Cáp thẳng 5 m

OP-87458

Cáp Ethernet (M12 4-chân - RJ-45) Tương thích NFPA79 Cáp thẳng 5 m

OP-87459 - Cáp Ethernet (M12 4-chân - RJ-45) Tương thích NFPA79 Cáp thẳng 10 m

OP-87459

Cáp Ethernet (M12 4-chân - RJ-45) Tương thích NFPA79 Cáp thẳng 10 m

OP-87907 - Cáp Ethernet (M12 4-chân - RJ-45) Tương thích NFPA79 Cáp thẳng 1 m

OP-87907

Cáp Ethernet (M12 4-chân - RJ-45) Tương thích NFPA79 Cáp thẳng 1 m

OP-88042 - Tương thích NFPA79 Cáp Ethernet Cáp góc phải 1 m

OP-88042

Tương thích NFPA79 Cáp Ethernet Cáp góc phải 1 m

OP-88043 - Tương thích NFPA79 Cáp Ethernet Cáp góc phải 2 m

OP-88043

Tương thích NFPA79 Cáp Ethernet Cáp góc phải 2 m

OP-88044 - Tương thích NFPA79 Cáp Ethernet Cáp góc phải 5 m

OP-88044

Tương thích NFPA79 Cáp Ethernet Cáp góc phải 5 m

OP-88045 - Tương thích NFPA79 Cáp Ethernet Cáp góc phải 10 m

OP-88045

Tương thích NFPA79 Cáp Ethernet Cáp góc phải 10 m

CA-SD16G - Thông số kỹ thuật công nghiệp Thẻ SD 16 GB

CA-SD16G

Thông số kỹ thuật công nghiệp Thẻ SD 16 GB

CA-SD4G - Thông số kỹ thuật công nghiệp Thẻ SD 4 GB

CA-SD4G

Thông số kỹ thuật công nghiệp Thẻ SD 4 GB

OP-87899 - Phụ tùng bộ lọc ánh sáng phân cực dành cho trường quan sát hẹp và mẫu chuẩn

OP-87899

Phụ tùng bộ lọc ánh sáng phân cực dành cho trường quan sát hẹp và mẫu chuẩn

OP-87900 - Mẫu cảm biến có trường quan sát rộng (Màu) Phụ tùng bộ lọc ánh sáng phân cực dành

OP-87900

Mẫu cảm biến có trường quan sát rộng (Màu) Phụ tùng bộ lọc ánh sáng phân cực dành

OP-87901 - Mẫu cảm biến có trường quan sát rộng (Đơn sắc) Phụ tùng bộ lọc ánh sáng phân cực dành

OP-87901

Mẫu cảm biến có trường quan sát rộng (Đơn sắc) Phụ tùng bộ lọc ánh sáng phân cực dành

OP-87902 - Phụ tùng gắn kèm ống kính zoom Dành cho Sê-ri IV

OP-87902

Phụ tùng gắn kèm ống kính zoom Dành cho Sê-ri IV

OP-88350 - Bộ nguồn lắp bảng điều khiển

OP-88350

Bộ nguồn lắp bảng điều khiển

OP-88351 - Tấm bảo vệ bảng điều khiển chạm

OP-88351

Tấm bảo vệ bảng điều khiển chạm