Dụng cụ khử tĩnh cực nhỏ kiểu súng phun

Sê-ri SJ-M400

Mẫu này đã ngưng sản xuất.
Việc tuân thủ tiêu chuẩn chứng nhận được đảm bảo tại thời điểm giao hàng từ công ty chúng tôi.

Sản phẩm có thể thay thế được đề nghị: Dụng cụ khử tĩnh điện cực nhỏ có hiệu suất cao - Sê-ri SJ-M

Khối khuếch đại loại vệt, Hỗ trợ phụ tùng súng phun SJ-M400-

SJ-M400- - Khối khuếch đại loại vệt, Hỗ trợ phụ tùng súng phun

*Xin lưu ý rằng các phụ kiện mô tả trong hình ảnh chỉ nhằm mục đích minh họa và có thể không đi kèm với sản phẩm.

  • Khắc CE

Dữ liệu kỹ thuật (PDF) Các mẫu khác