Dụng cụ khử tĩnh cực nhỏ kiểu súng phun

Sê-ri SJ-M400

Mẫu này đã ngưng sản xuất.

Sản phẩm có thể thay thế được đề nghị: Dụng cụ khử tĩnh điện cực nhỏ có hiệu suất cao - Sê-ri SJ-M

Khối khuếch đại loại vệt, Hỗ trợ phụ tùng súng phun SJ-M400-

SJ-M400- - Khối khuếch đại loại vệt, Hỗ trợ phụ tùng súng phun

  • Khắc CE

Các mẫu khác