Dụng cụ khử tĩnh cực nhỏ kiểu súng phun

Sê-ri SJ-M400

Sản phẩm này đã ngưng sản xuất.

Sản phẩm có thể thay thế được đề nghị: Dụng cụ khử tĩnh điện cực nhỏ có hiệu suất cao - Sê-ri SJ-M

Dụng cụ khử tĩnh cực nhỏ kiểu súng phun Sê-ri SJ-M400

Sê-ri SJ-M400 - Dụng cụ khử tĩnh cực nhỏ kiểu súng phun

SJ-M400 chấp nhận phụ tùng súng, cho phép lọc khí áp suất cao để khử tĩnh điện có thể tùy chỉnh. SJ-M400 còn có thể được sử dụng làm thiết bị cầm tay.