Dụng cụ khử tĩnh cực nhỏ kiểu súng phun

Sê-ri SJ-M400

Cáp mở rộng 3 m cho SJ-M100/200/300/400、SJ-F100 SJ-C3

SJ-C3 - Cáp mở rộng 3 m cho SJ-M100/200/300/400、SJ-F100

*Xin lưu ý rằng các phụ kiện mô tả trong hình ảnh chỉ nhằm mục đích minh họa và có thể không đi kèm với sản phẩm.

Dữ liệu kỹ thuật (PDF)

Hướng dẫn sử dụng

Dữ liệu CAD

Xem 360° (3D PDF)

Dữ liệu kỹ thuật (PDF) Các mẫu khác