Dụng cụ khử tĩnh cực nhỏ kiểu súng phun

Sê-ri SJ-M400