Mẫu này đã ngưng sản xuất.

Sản phẩm có thể thay thế được đề nghị: Cáp ngăn phóng điện - OP-75354