Cáp Ethernet (M12 X-coded 8-pin) Tương thích NFPA79 10 m OP-88666

OP-88666 - Cáp Ethernet (M12 X-coded 8-pin) Tương thích NFPA79 10 m

*Xin lưu ý rằng các phụ kiện mô tả trong hình ảnh chỉ nhằm mục đích minh họa và có thể không đi kèm với sản phẩm.

Phần mềm

  • Khắc CE

Thông số kỹ thuật

Mẫu

OP-88666

Loại

Cáp Ethernet (M12 X-coded8-pin) Tương thích NFPA79

Chiều dài

10 m

Khối lượng

Xấp xỉ 650 g

Dữ liệu kỹ thuật (PDF) Các mẫu khác