Các ứng dụng Cảm biến hình ảnh với AI tích hợp Sê-ri IV3

Kiểm tra bu lông giảm xóc

Kiểm tra sự hiện diện của kẹp gắn bảng điều khiển dụng cụ

Kiểm tra linh kiện của điện thoại thông minh

Kiểm tra in ngày hết hạn