Cáp Ethernet (M12 X-coded 8-pin) Tương thích NFPA79 2 m OP-88664

OP-88664 - Cáp Ethernet (M12 X-coded 8-pin) Tương thích NFPA79 2 m

Phần mềm

  • Khắc CE

Thông số kỹ thuật

Mẫu

OP-88664

Loại

Cáp Ethernet (M12 X-coded8-pin) Tương thích NFPA79

Chiều dài

2 m

Khối lượng

Xấp xỉ 130 g

Dữ liệu kỹ thuật (PDF) Các mẫu khác