Cáp nguồn 12-pin 10 m OP-88656

OP-88656 - Cáp nguồn 12-pin 10 m

Phần mềm

  • Khắc CE

Thông số kỹ thuật

Mẫu

OP-88656

Loại

Cáp nguồn 12-pin

Chiều dài

10 m

Khối lượng

Xấp xỉ 610 g

Dữ liệu kỹ thuật (PDF) Các mẫu khác