Cáp nguồn 12-pin 5 m OP-88655

OP-88655 - Cáp nguồn 12-pin 5 m

Phần mềm

  • Khắc CE

Thông số kỹ thuật

Mẫu

OP-88655

Loại

Cáp nguồn 12-pin

Chiều dài

5 m

Khối lượng

Xấp xỉ 300 g

Dữ liệu kỹ thuật (PDF) Các mẫu khác