Cáp nguồn 12-pin 2 m OP-88654

OP-88654 - Cáp nguồn 12-pin 2 m

Phần mềm

  • Khắc CE

Thông số kỹ thuật

Mẫu

OP-88654

Loại

Cáp nguồn 12-pin

Chiều dài

2 m

Khối lượng

Xấp xỉ 140 g

Dữ liệu kỹ thuật (PDF) Các mẫu khác