Cáp Ethernet M12/M12 10 m OP-88653

OP-88653 - Cáp Ethernet M12/M12 10 m

Phần mềm

  • Khắc CE

Thông số kỹ thuật

Mẫu

OP-88653

Loại

Cáp Ethernet M12/M12

Chiều dài

10 m

Khối lượng

Xấp xỉ 620 g

Dữ liệu kỹ thuật (PDF) Các mẫu khác