Cáp Ethernet M12/M12 5 m OP-88652

OP-88652 - Cáp Ethernet M12/M12 5 m

Phần mềm

  • Khắc CE

Thông số kỹ thuật

Mẫu

OP-88652

Loại

Cáp Ethernet M12/M12

Chiều dài

5 m

Khối lượng

Xấp xỉ 330 g

Dữ liệu kỹ thuật (PDF) Các mẫu khác