Bộ lọc phân cực cho khối chiếu sáng tạo ảnh AI (Đơn sắc) OP-88647

OP-88647 - Bộ lọc phân cực cho khối chiếu sáng tạo ảnh AI (Đơn sắc)

Phần mềm

Thông số kỹ thuật

Mẫu

OP-88647

Loại

Bộ lọc phân cực cho khối chiếu sáng tạo ảnh AI Đơn sắc)

Khối lượng

Xấp xỉ 8 g

Dữ liệu kỹ thuật (PDF) Các mẫu khác