Bộ lọc phân cực cho khối chiếu sáng tạo ảnh AI (Màu) OP-88646

OP-88646 - Bộ lọc phân cực cho khối chiếu sáng tạo ảnh AI (Màu)

*Xin lưu ý rằng các phụ kiện mô tả trong hình ảnh chỉ nhằm mục đích minh họa và có thể không đi kèm với sản phẩm.

Phần mềm

Thông số kỹ thuật

Mẫu

OP-88646

Loại

Bộ lọc phân cực cho khối chiếu sáng tạo ảnh AI (Màu)

Khối lượng

Xấp xỉ 8 g

Dữ liệu kỹ thuật (PDF) Các mẫu khác