Bộ lọc phân cực cho khối chiếu sáng tạo ảnh AI (Đơn sắc) OP-88645

OP-88645 - Bộ lọc phân cực cho khối chiếu sáng tạo ảnh AI (Đơn sắc)

Thông số kỹ thuật

Mẫu

OP-88645

Loại

Bộ lọc phân cực cho khối chiếu sáng tạo ảnh AI Đơn sắc)

Trọng lượng

Xấp xỉ 23 g

Dữ liệu kỹ thuật (PDF) Các mẫu khác