Bộ lọc phân cực cho khối chiếu sáng tạo ảnh AI (Đơn sắc) OP-88645

OP-88645 - Bộ lọc phân cực cho khối chiếu sáng tạo ảnh AI (Đơn sắc)

*Xin lưu ý rằng các phụ kiện mô tả trong hình ảnh chỉ nhằm mục đích minh họa và có thể không đi kèm với sản phẩm.

Dữ liệu kỹ thuật (PDF)

Hướng dẫn sử dụng

Dữ liệu CAD

Xem 360° (3D PDF)

Phần mềm

Thông số kỹ thuật

Mẫu

OP-88645

Loại

Bộ lọc phân cực cho khối chiếu sáng tạo ảnh AI Đơn sắc)

Khối lượng

Xấp xỉ 23 g

Dữ liệu kỹ thuật (PDF) Các mẫu khác