Bộ lọc phân cực (Đơn sắc) OP-88643

OP-88643 - Bộ lọc phân cực (Đơn sắc)

Phần mềm

Thông số kỹ thuật

Mẫu

OP-88643

Loại

Bộ lọc phân cực (Đơn sắc)

Khối lượng

Xấp xỉ 3 g

Dữ liệu kỹ thuật (PDF) Các mẫu khác