Bộ lọc phân cực (Đơn sắc) OP-88643

OP-88643 - Bộ lọc phân cực (Đơn sắc)

*Xin lưu ý rằng các phụ kiện mô tả trong hình ảnh chỉ nhằm mục đích minh họa và có thể không đi kèm với sản phẩm.

Phần mềm

Thông số kỹ thuật

Mẫu

OP-88643

Loại

Bộ lọc phân cực (Đơn sắc)

Khối lượng

Xấp xỉ 3 g

Dữ liệu kỹ thuật (PDF) Các mẫu khác