Bộ lọc phân cực (Màu) OP-88642

OP-88642 - Bộ lọc phân cực (Màu)

Phần mềm

Thông số kỹ thuật

Mẫu

OP-88642

Loại

Bộ lọc phân cực (Màu)

Khối lượng

Xấp xỉ 3 g

Dữ liệu kỹ thuật (PDF) Các mẫu khác