Bộ lọc phân cực (Màu) OP-88642

OP-88642 - Bộ lọc phân cực (Màu)

*Xin lưu ý rằng các phụ kiện mô tả trong hình ảnh chỉ nhằm mục đích minh họa và có thể không đi kèm với sản phẩm.

Dữ liệu kỹ thuật (PDF)

Hướng dẫn sử dụng

Dữ liệu CAD

Xem 360° (3D PDF)

Phần mềm

Thông số kỹ thuật

Mẫu

OP-88642

Loại

Bộ lọc phân cực (Màu)

Khối lượng

Xấp xỉ 3 g

Dữ liệu kỹ thuật (PDF) Các mẫu khác