Giá đỡ có thể điều chỉnh (khi sử dụng khối chiếu sáng) OP-88639

OP-88639 - Giá đỡ có thể điều chỉnh (khi sử dụng khối chiếu sáng)

*Xin lưu ý rằng các phụ kiện mô tả trong hình ảnh chỉ nhằm mục đích minh họa và có thể không đi kèm với sản phẩm.

Phần mềm

Thông số kỹ thuật

Mẫu

OP-88638

Loại

Giá đỡ có thể điều chỉnh (khi sử dụng khối chiếu sáng)

Khối lượng

Xấp xỉ 230 g

Dữ liệu kỹ thuật (PDF) Các mẫu khác