Giá lắp đặt điều chỉnh 2 trục (khi sử dụng khối chiếu sáng) OP-88638

OP-88638 - Giá lắp đặt điều chỉnh 2 trục (khi sử dụng khối chiếu sáng)

*Xin lưu ý rằng các phụ kiện mô tả trong hình ảnh chỉ nhằm mục đích minh họa và có thể không đi kèm với sản phẩm.

Phần mềm

Thông số kỹ thuật

Mẫu

OP-88638

Loại

Giá lắp đặt điều chỉnh 2 trục (khi sử dụng khối chiếu sáng)

Khối lượng

Xấp xỉ 260 g

Dữ liệu kỹ thuật (PDF) Các mẫu khác