Giá lắp đặt điều chỉnh 2 trục (khi sử dụng khối chiếu sáng) OP-88638

OP-88638 - Giá lắp đặt điều chỉnh 2 trục (khi sử dụng khối chiếu sáng)

Phần mềm

Thông số kỹ thuật

Mẫu

OP-88638

Loại

Giá lắp đặt điều chỉnh 2 trục (khi sử dụng khối chiếu sáng)

Khối lượng

Xấp xỉ 260 g

Dữ liệu kỹ thuật (PDF) Các mẫu khác