Mẫu này đã ngưng sản xuất.
Việc tuân thủ tiêu chuẩn chứng nhận được đảm bảo tại thời điểm giao hàng từ công ty chúng tôi.

Sản phẩm có thể thay thế được đề nghị: Giá đỡ có thể điều chỉnh - OP-88913

Giá đỡ có thể điều chỉnh OP-88636

OP-88636 - Giá đỡ có thể điều chỉnh

*Xin lưu ý rằng các phụ kiện mô tả trong hình ảnh chỉ nhằm mục đích minh họa và có thể không đi kèm với sản phẩm.

Dữ liệu kỹ thuật (PDF)

Hướng dẫn sử dụng

Dữ liệu CAD

Xem 360° (3D PDF)

Phần mềm

Thông số kỹ thuật

Mẫu

OP-88636

Loại

Giá đỡ có thể điều chỉnh

Khối lượng

Xấp xỉ 240 g

Dữ liệu kỹ thuật (PDF) Các mẫu khác