Giá đỡ có thể điều chỉnh OP-88636

OP-88636 - Giá đỡ có thể điều chỉnh

Phần mềm

Thông số kỹ thuật

Mẫu

OP-88636

Loại

Giá đỡ có thể điều chỉnh

Khối lượng

Xấp xỉ 240 g

Dữ liệu kỹ thuật (PDF) Các mẫu khác