Giá đỡ có thể điều chỉnh OP-88636

OP-88636 - Giá đỡ có thể điều chỉnh

*Xin lưu ý rằng các phụ kiện mô tả trong hình ảnh chỉ nhằm mục đích minh họa và có thể không đi kèm với sản phẩm.

Phần mềm

Thông số kỹ thuật

Mẫu

OP-88636

Loại

Giá đỡ có thể điều chỉnh

Khối lượng

Xấp xỉ 240 g

Dữ liệu kỹ thuật (PDF) Các mẫu khác