Giá lắp đặt điều chỉnh 2 trục OP-88635

OP-88635 - Giá lắp đặt điều chỉnh 2 trục

Phần mềm

Thông số kỹ thuật

Mẫu

OP-88635

Loại

Giá lắp đặt điều chỉnh 2 trục

Khối lượng

Xấp xỉ 260 g

Dữ liệu kỹ thuật (PDF) Các mẫu khác