Giá lắp đặt chung OP-88634

OP-88634 - Giá lắp đặt chung

*Xin lưu ý rằng các phụ kiện mô tả trong hình ảnh chỉ nhằm mục đích minh họa và có thể không đi kèm với sản phẩm.

Phần mềm

Thông số kỹ thuật

Mẫu

OP-88634

Loại

Giá lắp đặt chung

Khối lượng

Xấp xỉ 80 g

Dữ liệu kỹ thuật (PDF) Các mẫu khác