Giá lắp đặt chung OP-88634

OP-88634 - Giá lắp đặt chung

Thông số kỹ thuật

Mẫu

OP-88634

Loại

Giá lắp đặt chung

Khối lượng

Xấp xỉ 80 g

Các mẫu khác