Cáp LAN (RJ-45 - RJ-45)10 m OP-87953

OP-87953 - Cáp LAN (RJ-45 - RJ-45)10 m

Phần mềm

Thông số kỹ thuật

Mẫu

OP-87953

Loại

Cáp LAN

Chiều dài

10 m

Khối lượng

Xấp xỉ 600 g

Dữ liệu kỹ thuật (PDF) Các mẫu khác