Cáp LAN (RJ-45 - RJ-45)10 m OP-87953

OP-87953 - Cáp LAN (RJ-45 - RJ-45)10 m

*Xin lưu ý rằng các phụ kiện mô tả trong hình ảnh chỉ nhằm mục đích minh họa và có thể không đi kèm với sản phẩm.

Dữ liệu kỹ thuật (PDF)

Hướng dẫn sử dụng

Dữ liệu CAD

Xem 360° (3D PDF)

Phần mềm

Thông số kỹ thuật

Mẫu

OP-87953

Loại

Cáp LAN

Chiều dài

10 m

Khối lượng

Xấp xỉ 600 g

Dữ liệu kỹ thuật (PDF) Các mẫu khác