Cáp LAN (RJ-45 - RJ-45) 5 m OP-87952

OP-87952 - Cáp LAN (RJ-45 - RJ-45) 5 m

Phần mềm

Thông số kỹ thuật

Mẫu

OP-87952

Loại

Cáp LAN

Chiều dài

5 m

Khối lượng

Xấp xỉ 300 g

Dữ liệu kỹ thuật (PDF) Các mẫu khác