Cáp LAN (RJ-45 - RJ-45) 1 m OP-87950

OP-87950 - Cáp LAN (RJ-45 - RJ-45) 1 m

Phần mềm

Thông số kỹ thuật

Mẫu

OP-87950

Loại

Cáp LAN

Chiều dài

1m

Khối lượng

Xấp xỉ 60 g

Dữ liệu kỹ thuật (PDF) Các mẫu khác