Giá đỡ có thể điều chỉnh OP-87910

OP-87910 - Giá đỡ có thể điều chỉnh

*Xin lưu ý rằng các phụ kiện mô tả trong hình ảnh chỉ nhằm mục đích minh họa và có thể không đi kèm với sản phẩm.

Dữ liệu kỹ thuật (PDF)

Hướng dẫn sử dụng

Dữ liệu CAD

Xem 360° (3D PDF)

Phần mềm

Thông số kỹ thuật

Mẫu

OP-87910

Loại

Giá có thể điều chỉnh Dành cho Sê-ri IV

Khối lượng

Xấp xỉ 75 g

Dữ liệu kỹ thuật (PDF) Các mẫu khác