Giá đỡ có thể điều chỉnh OP-87910

OP-87910 - Giá đỡ có thể điều chỉnh

Thông số kỹ thuật

Mẫu

OP-87910

Loại

Giá có thể điều chỉnh Dành cho Sê-ri IV

Khối lượng

Xấp xỉ 75 g

Các mẫu khác