Giá lắp đặt phía sau OP-87909

OP-87909 - Giá lắp đặt phía sau

*Xin lưu ý rằng các phụ kiện mô tả trong hình ảnh chỉ nhằm mục đích minh họa và có thể không đi kèm với sản phẩm.

Dữ liệu kỹ thuật (PDF)

Hướng dẫn sử dụng

Dữ liệu CAD

Xem 360° (3D PDF)

Phần mềm

Thông số kỹ thuật

Mẫu

OP-87909

Loại

Giá lắp đặt mặt sau Dành cho Sê-ri IV

Khối lượng

Xấp xỉ 20 g

Dữ liệu kỹ thuật (PDF) Các mẫu khác