Giá lắp đặt phía sau OP-87909

OP-87909 - Giá lắp đặt phía sau

Phần mềm

Thông số kỹ thuật

Mẫu

OP-87909

Loại

Giá lắp đặt mặt sau Dành cho Sê-ri IV

Khối lượng

Xấp xỉ 20 g

Dữ liệu kỹ thuật (PDF) Các mẫu khác