Giá lắp đặt theo chiều dọc OP-87908

OP-87908 - Giá lắp đặt theo chiều dọc

Phần mềm

Thông số kỹ thuật

Mẫu

OP-87908

Loại

Giá lắp đặt theo chiều dọc Dành cho Sê-ri IV

Khối lượng

Xấp xỉ 20 g

Dữ liệu kỹ thuật (PDF) Các mẫu khác