Giá lắp đặt theo chiều dọc OP-87908

OP-87908 - Giá lắp đặt theo chiều dọc

*Xin lưu ý rằng các phụ kiện mô tả trong hình ảnh chỉ nhằm mục đích minh họa và có thể không đi kèm với sản phẩm.

Phần mềm

Thông số kỹ thuật

Mẫu

OP-87908

Loại

Giá lắp đặt theo chiều dọc Dành cho Sê-ri IV

Khối lượng

Xấp xỉ 20 g

Dữ liệu kỹ thuật (PDF) Các mẫu khác