Giá lắp đặt theo chiều dọc OP-87908

OP-87908 - Giá lắp đặt theo chiều dọc

Thông số kỹ thuật

Mẫu

OP-87908

Loại

Giá lắp đặt theo chiều dọc Dành cho Sê-ri IV

Khối lượng

Xấp xỉ 20 g

Các mẫu khác