Bộ nhớ USB 1 GB OP-87502

OP-87502 - Bộ nhớ USB 1 GB

*Xin lưu ý rằng các phụ kiện mô tả trong hình ảnh chỉ nhằm mục đích minh họa và có thể không đi kèm với sản phẩm.

Thông số kỹ thuật

Mẫu

OP-87502

Loại

Bộ nhớ USB

Công suất bộ nhớ

1 GB

Dữ liệu kỹ thuật (PDF) Các mẫu khác