Cáp nguồn bảng điều khiển (M8 4 chân - dây bện) 10 m OP-87445

OP-87445 - Cáp nguồn bảng điều khiển (M8 4 chân - dây bện) 10 m

*Xin lưu ý rằng các phụ kiện mô tả trong hình ảnh chỉ nhằm mục đích minh họa và có thể không đi kèm với sản phẩm.

Dữ liệu kỹ thuật (PDF)

Hướng dẫn sử dụng

Dữ liệu CAD

Xem 360° (3D PDF)

Phần mềm

Thông số kỹ thuật

Mẫu

OP-87445

Loại

Cáp nguồn bảng điều khiển

end_of_cable

M8 4 chân - dây bện

Chiều dài

10 m

Dữ liệu kỹ thuật (PDF) Các mẫu khác