Cáp nguồn bảng điều khiển (M8 4 chân - dây bện) 10 m OP-87445

OP-87445 - Cáp nguồn bảng điều khiển (M8 4 chân - dây bện) 10 m

Phần mềm

Thông số kỹ thuật

Mẫu

OP-87445

Loại

Cáp nguồn bảng điều khiển

end_of_cable

M8 4 chân - dây bện

Chiều dài

10 m

Dữ liệu kỹ thuật (PDF) Các mẫu khác