Cáp nguồn bảng điều khiển (M8 4 chân - dây bện) 2 m OP-87443

OP-87443 - Cáp nguồn bảng điều khiển (M8 4 chân - dây bện) 2 m

Phần mềm

Thông số kỹ thuật

Mẫu

OP-87443

Loại

Cáp nguồn bảng điều khiển

end_of_cable

M8 4 chân - dây bện

Chiều dài

2 m

Dữ liệu kỹ thuật (PDF) Các mẫu khác