phần mềm IV3 IV3-H1

IV3-H1 - phần mềm IV3

*Xin lưu ý rằng các phụ kiện mô tả trong hình ảnh chỉ nhằm mục đích minh họa và có thể không đi kèm với sản phẩm.

Thông số kỹ thuật

Mẫu

IV3-H1

Phần mềm đi kèm

Đối với Sê-ri IV3: Bộ điều hướng
IV3, Đối với Sê-ri IV2: Bộ điều
hướng IV2, Đối với Sê-ri IV: Bộ điều
hướng IV

Yêu cầu hệ thống

Giao diện

Được trang bị giao diện Ethernet
(1000BASE-T)

Hệ điều hành

Windows 11 Home/Pro/Enterprise
Windows 10 Home/Pro/Enterprise
Windows 7 (SP1 trở lên) Home
Premium/Professional/Ultimate;
bất kỳ hệ điều hành nào ở trên đều
cần được cài đặt trước*1

Ngôn ngữ

Tiếng Anh/Tiếng Nhật/Tiếng Đức/
Tiếng Trung (Giản thể)/Tiếng Trung
(Phồn thể)/Tiếng Hàn/Tiếng Ý/Tiếng
Pháp/Tiếng Tây Ban Nha/Tiếng Bồ
Đào Nha/Tiếng Cộng hòa Séc/Tiếng
Hungary/Tiếng Ba Lan/Tiếng Thái*2

Bộ xử lý

Cần phải phù hợp với yêu cầu hệ
thống dành cho hệ điều hành.

Dung lượng bộ nhớ

Từ 4 GB trở lên

Dung lượng cần thiết để cài đặt

Màn hình

Độ phân giải: 1024 × 768 pixel trở
lên, Hiển thị: Màu chất lượng cao
(16 bit) trở lên

Điều kiện vận hành

Phải cài đặt .NET Framework
4.5.2*3
Phải cài đặt Microsoft Visual C++
2017 Redistributable Package.*3

*1 Windows 7/Windows 10: Hỗ trợ phiên bản 32-bit và 64-bit.
*2 Khi kết nối với Sê-ri IV3. Khi kết nối với Sê-ri IV/IV2, ngôn ngữ được hỗ trợ sẽ giống như IV2-H1.
*3 Nếu phần mềm không được cài đặt thì sẽ tự động được cài đặt khi cài đặt IV3-H1.

Dữ liệu kỹ thuật (PDF) Các mẫu khác