1. Trang chủ
  2. Các sản phẩm
  3. Bộ cảm biến
  4. Bộ cảm biến laser
  5. Bộ cảm biến Laser kỹ thuật số siêu nhỏ
  6. Các mẫu
  7. Gắn kèm thiết bị nhìn từ cạnh bên

Bộ cảm biến Laser kỹ thuật số siêu nhỏSê-ri LV-S

Gắn kèm thiết bị nhìn từ cạnh bên

LV-F1

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Chọn ngôn ngữ

Mẫu

LV-F1

Loại

Gắn kèm thiết bị nhìn từ
cạnh bên dùng cho thu phát
độc lập

Đầu có thể áp
dụng

LV-S71, LV-S72

Khoảng
cách phát
hiện

MEGA

LV-S71:250 mm, LV-S72:400 mm

ULTRA

SUPER

TURBO

FINE

HSP

Khả năng chống chịu với môi trường

Nhiệt độ môi trường xung quanh

-10 đến +50 °C (Không đóng băng)

Chống chịu rung

10 đến 55 Hz, 1,5 mm Biên độ kép theo các hướng X, Y, Z tương ứng, 2 giờ

Vật liệu

Thân máy chính

Khối mở rộng (1 dây)

Khối lượng

Xấp xỉ 22 g

  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

Bộ cảm biến