Models Bộ cảm biến Laser kỹ thuật số siêu nhỏ Sê-ri LV-S

Sản phẩm

LV-11A - Bộ thiết bị khuếch đại, Bộ thiết bị chính, NPN Ngưng

LV-11A

Bộ thiết bị khuếch đại, Bộ thiết bị chính, NPN

LV-11S - Bộ thiết bị khuếch đại, Bộ thiết bị chính, NPN Ngưng

LV-11S

Bộ thiết bị khuếch đại, Bộ thiết bị chính, NPN

LV-11SA - Bộ thiết bị khuếch đại, Bộ thiết bị chính, NPN

LV-11SA

Bộ thiết bị khuếch đại, Bộ thiết bị chính, NPN

LV-11SAP - Bộ thiết bị khuếch đại, Bộ thiết bị chính, PNP

LV-11SAP

Bộ thiết bị khuếch đại, Bộ thiết bị chính, PNP

LV-11SB - Bộ thiết bị khuếch đại, Bộ thiết bị chính, NPN

LV-11SB

Bộ thiết bị khuếch đại, Bộ thiết bị chính, NPN

LV-11SBP - Bộ thiết bị khuếch đại, Bộ thiết bị chính, PNP

LV-11SBP

Bộ thiết bị khuếch đại, Bộ thiết bị chính, PNP

LV-11SP - Bộ thiết bị khuếch đại, Bộ thiết bị chính, PNP Ngưng

LV-11SP

Bộ thiết bị khuếch đại, Bộ thiết bị chính, PNP

LV-12S - Bộ thiết bị khuếch đại, Bộ thiết bị nới rộng, NPN Ngưng

LV-12S

Bộ thiết bị khuếch đại, Bộ thiết bị nới rộng, NPN

LV-12SA - Bộ thiết bị khuếch đại, Bộ thiết bị nới rộng, NPN

LV-12SA

Bộ thiết bị khuếch đại, Bộ thiết bị nới rộng, NPN

LV-12SAP - Bộ thiết bị khuếch đại, Bộ thiết bị nới rộng, PNP

LV-12SAP

Bộ thiết bị khuếch đại, Bộ thiết bị nới rộng, PNP

LV-12SB - Bộ thiết bị khuếch đại, Bộ thiết bị nới rộng, NPN

LV-12SB

Bộ thiết bị khuếch đại, Bộ thiết bị nới rộng, NPN

LV-12SBP - Bộ thiết bị khuếch đại, Bộ thiết bị nới rộng, PNP

LV-12SBP

Bộ thiết bị khuếch đại, Bộ thiết bị nới rộng, PNP

LV-12SP - Bộ thiết bị khuếch đại, Bộ thiết bị nới rộng, PNP Ngưng

LV-12SP

Bộ thiết bị khuếch đại, Bộ thiết bị nới rộng, PNP

LV-S31 - Đầu cảm biến, Phản xạ vệt tia, Phản xạ giới hạn có thể điều chỉnh khoảng cách

LV-S31

Đầu cảm biến, Phản xạ vệt tia, Phản xạ giới hạn có thể điều chỉnh khoảng cách

LV-S41 - Đầu cảm biến, Phản xạ vệt tia, Nhỏ

LV-S41

Đầu cảm biến, Phản xạ vệt tia, Nhỏ

LV-S41L - Đầu cảm biến, Phản xạ vệt tia, Nhìn từ cạnh bên nhỏ

LV-S41L

Đầu cảm biến, Phản xạ vệt tia, Nhìn từ cạnh bên nhỏ

LV-S61 - Đầu cảm biến, Thu phát chung, Thu phát chung

LV-S61

Đầu cảm biến, Thu phát chung, Thu phát chung

LV-S62 - Đầu cảm biến, Thu phát chung, Vùng ánh sáng song

LV-S62

Đầu cảm biến, Thu phát chung, Vùng ánh sáng song

LV-S63 - Đầu cảm biến, Thu phát chung, Các vật trong suốt trong khoảng cách dài

LV-S63

Đầu cảm biến, Thu phát chung, Các vật trong suốt trong khoảng cách dài

LV-S71 - Đầu cảm biến, Thu phát độc lập vệt, Tiêu chuẩn nhỏ

LV-S71

Đầu cảm biến, Thu phát độc lập vệt, Tiêu chuẩn nhỏ

LV-S72 - Đầu cảm biến, Thu phát độc lập vệt, Nhỏ (có khe)

LV-S72

Đầu cảm biến, Thu phát độc lập vệt, Nhỏ (có khe)

LV-F1 - Gắn kèm thiết bị nhìn từ cạnh bên

LV-F1

Gắn kèm thiết bị nhìn từ cạnh bên

OP-87305 - Đầu nối kết nối đầu cảm biến

OP-87305

Đầu nối kết nối đầu cảm biến