Bộ cảm biến Laser kỹ thuật số đa năng

Sê-ri LV-N

Catalogue Tải Catalogue về

Ống kính LV-L02

LV-L02 - Ống kính

Phần mềm

Thông số kỹ thuật

Mẫu

LV-L02

Loại

gắn kèm ống kính dành cho LV-NH47/LV-H47

Độ rộng khu vực

Chế độ tiêu chuẩn

Khoảng cách phát hiện tại 55 mm : 17 mm
Khoảng cách phát hiện tại 70 mm : 20.5 mm
Khoảng cách phát hiện tại 85 mm : 24 mm

Khi khe hở 1 được trang bị

Khoảng cách phát hiện tại 55 mm : 13 mm
Khoảng cách phát hiện tại 70 mm : 15.5 mm
Khoảng cách phát hiện tại 85 mm : 18 mm

Khi khe hở 2 được trang bị

Khoảng cách phát hiện tại 55 mm : 11 mm
Khoảng cách phát hiện tại 70 mm : 13 mm
Khoảng cách phát hiện tại 85 mm : 15 mm

Khi khe hở 3 được trang bị

Khoảng cách phát hiện tại 55 mm : 8.5 mm
Khoảng cách phát hiện tại 70 mm : 10 mm
Khoảng cách phát hiện tại 85 mm : 11.5 mm

Khi khe hở 4 được trang bị

Khoảng cách phát hiện tại 55 mm : 6 mm
Khoảng cách phát hiện tại 70 mm : 7.5 mm
Khoảng cách phát hiện tại 85 mm : 9 mm

Độ dày khu vực

Khoảng cách phát hiện tại 55 mm : 3 mm
Khoảng cách phát hiện tại 70 mm : 3.4 mm
Khoảng cách phát hiện tại 85 mm : 3.8 mm

Vật liệu

Hộp chứa

Polyacetal (thân máy chính) Arton (ống kính)

Khối lượng

Xấp xỉ 1 g

Dữ liệu kỹ thuật (PDF) Các mẫu khác