Lịch sử tìm kiếm
  Sê-ri ( kết quả tìm kiếm)
   Models ( kết quả tìm kiếm)
    Từ khóa
     1. Trang chủ
     2. Các sản phẩm
     3. Bộ cảm biến
     4. Bộ cảm biến Laser
     5. Bộ cảm biến Laser kỹ thuật số đa năng
     6. Thông số kỹ thuật

     Bộ cảm biến Laser kỹ thuật số đa năng

     Sê-ri LV-N

     Chọn ngôn ngữ

     Mẫu

     LV-S41

     LV-S41L

     LV-S31

     Loại

     Nhỏ

     Nhìn từ cạnh bên nhỏ

     Phản xạ giới hạn có thể điều chỉnh khoảng cách

     FDA (CDRH) Part 1040.10

     Sản phẩm Laser Loại 1*1

     IEC 60825-1

     Sản phẩm Laser Loại 1

     Nguồn sáng

     Laser bán dẫn màu đỏ nhìn thấy được, Chiều dài bước sóng: 655 nm

     Khoảng
     cách phát
     hiện

     MEGA

     600 mm

     480 mm

     50 đến 200 mm
     (Phạm vi điều chỉnh)

     ULTRA

     500 mm

     400 mm

     SUPER

     400 mm

     320 mm

     TURBO

     300 mm

     240 mm

     FINE

     200 mm

     160 mm

     HSP

     150 mm

     120 mm

     Khả năng chống chịu với môi trường

     Nhiệt độ môi trường xung quanh

     -10 đến +50 °C (Không đóng băng)

     0 đến +50 °C (Không đóng băng)

     Vật liệu

     Vỏ

     Chất dẻo gia cường sợi thủy tinh

     Màn hình hiển thị

     Polycarbonate

     Vỏ che ống kính

     Chất dẻo norbornene

     Acrylic

     Ống kính đầu phát: Chất dẻo norbornene
     Vỏ che ống kính đầu nhận: Polyarylate

     Khối lượng

     Xấp xỉ 70 g

     Xấp xỉ 75 g

     *1 Sự phân loại laser đối với FDA (CDRH) được thực hiện dựa trên IEC 60825-1 theo yêu cầu của Laser Notice No.50.

     Mẫu

     LV-NH35

     LV-NH32

     LV-NH37

     Loại

     Vệt tia thẳng đồng trục

     Có thể điều chỉnh điểm sáng

     Vệt tia siêu nhỏ

     FDA (CDRH) Part 1040.10

     Sản phẩm Laser Loại 1*1

     IEC 60825-1

     Sản phẩm Laser Loại 1

     Nguồn sáng

     Laser bán dẫn màu đỏ nhìn thấy được, Chiều dài bước sóng: 660 nm

     Khoảng
     cách phát
     hiện

     MEGA

     750 mm

     1200 mm

     70 ±15 mm

     ULTRA

     600 mm

     1000 mm

     SUPER

     450 mm

     750 mm

     TURBO

     300 mm

     500 mm

     FINE

     150 mm

     250 mm

     HSP

     100 mm

     200 mm

     Khả năng chống chịu với môi trường

     Nhiệt độ môi trường xung quanh

     -10 đến +55 °C (Không đóng băng)

     Độ ẩm môi trường xung quanh

     35 đến 85 % RH (Không ngưng tụ)

     Vật liệu

     Vỏ

     Chất dẻo gia cường sợi thủy tinh

     Vỏ che ống kính

     Chất dẻo norbornene

     Acrylic (Đầu nhận: Polyarylate)

     Thủy tinh (Đầu nhận: Polyarylate)

     Khối lượng

     Xấp xỉ 65 g

     *1 Sự phân loại laser đối với FDA (CDRH) được thực hiện dựa trên IEC 60825-1 theo yêu cầu của Laser Notice No.50.

     Mẫu

     LV-NH42

     Loại

     Vùng khoảng cách dài

     FDA (CDRH) Part 1040.10

     Sản phẩm Laser Loại 1*1

     IEC 60825-1

     Sản phẩm Laser Loại 1

     Nguồn sáng

     Laser bán dẫn màu đỏ nhìn thấy được, Chiều dài bước sóng: 660 nm

     Khoảng
     cách phát
     hiện

     MEGA

     1200 mm

     ULTRA

     1000 mm

     SUPER

     750 mm

     TURBO

     500 mm

     FINE

     250 mm

     HSP

     200 mm

     Khả năng chống chịu với môi trường

     Nhiệt độ môi trường xung quanh

     -10 đến +55 °C (Không đóng băng)

     Độ ẩm môi trường xung quanh

     35 đến 85 % RH (Không ngưng tụ)

     Vật liệu

     Vỏ

     Chất dẻo gia cường sợi thủy tinh

     Vỏ che ống kính

     Polyarylate

     Khối lượng

     Xấp xỉ 65 g

     *1 Sự phân loại laser đối với FDA (CDRH) được thực hiện dựa trên IEC 60825-1 theo yêu cầu của Laser Notice No.50.

     Mẫu

     LV-S61

     LV-S62

     LV-S63

     Loại

     Thu phát chung

     Vùng ánh sáng song

     Các vật trong suốt trong khoảng cách dài

     FDA (CDRH) Part 1040.10

     Sản phẩm Laser Loại 1*1

     IEC 60825-1

     Sản phẩm Laser Loại 1

     Nguồn sáng

     Laser bán dẫn màu đỏ nhìn thấy được, Chiều dài bước sóng: 655 nm

     Laser bán dẫn màu đỏ nhìn thấy được, Chiều dài bước sóng: 660 nm

     Khoảng
     cách phát
     hiện

     MEGA

     2,5 m

     12 m (6 m)*2

     35 m

     ULTRA

     2 m

     10 m (5 m)*2

     30 m

     SUPER

     1,5 m

     8 m (3,5 m)*2

     25 m

     TURBO

     1 m

     5 m (2 m)*2

     15 m

     FINE

     0,75 m

     2,5 m (0,7 m)*2

     8 m

     HSP

     0,5 m

     -

     Khả năng chống chịu với môi trường

     Nhiệt độ môi trường xung quanh

     -10 đến +50 °C (Không đóng băng)

     Vật liệu

     Vỏ

     Chất dẻo gia cường sợi thủy tinh

     Vỏ che ống kính

     Acrylic

     Gương phản xạ

     Polycarbonate, acrylic

     Khối lượng

     Xấp xỉ 70 g

     Xấp xỉ 65 g

     Xấp xỉ 110 g

     *1 Sự phân loại laser đối với FDA (CDRH) được thực hiện dựa trên IEC 60825-1 theo yêu cầu của Laser Notice No.50.
     *2 Các con số không đóng ngoặc là khoảng cách phát hiện trong trường hợp vệt tia nhỏ.

     Mẫu

     LV-NH62

     Loại

     Vệt tia nhỏ

     FDA (CDRH) Part 1040.10

     Sản phẩm Laser Loại 1*1

     IEC 60825-1

     Sản phẩm Laser Loại 1

     Nguồn sáng

     Laser bán dẫn màu đỏ nhìn thấy được, Chiều dài bước sóng: 660 nm

     Khoảng
     cách phát
     hiện

     MEGA

     8 m

     ULTRA

     7 m

     SUPER

     6 m

     TURBO

     5 m

     FINE

     3,5 m

     HSP

     2 m

     Khả năng chống chịu với môi trường

     Nhiệt độ môi trường xung quanh

     -10 đến +55 °C (Không đóng băng)

     Độ ẩm môi trường xung quanh

     35 đến 85 % RH (Không ngưng tụ)

     Vật liệu

     Vỏ

     Chất dẻo gia cường sợi thủy tinh

     Vỏ che ống kính

     Chất dẻo norbornene

     Gương phản xạ

     Polycarbonate, acrylic

     Khối lượng

     Xấp xỉ 65 g

     *1 Sự phân loại laser đối với FDA (CDRH) được thực hiện dựa trên IEC 60825-1 theo yêu cầu của Laser Notice No.50.

     Mẫu

     LV-S71

     LV-S72

     Loại

     Tiêu chuẩn nhỏ

     Nhỏ (có khe)

     FDA (CDRH) Part 1040.10

     Sản phẩm Laser Loại 1*1

     IEC 60825-1

     Sản phẩm Laser Loại 1

     Nguồn sáng

     Laser bán dẫn màu đỏ nhìn thấy được, Chiều dài bước sóng: 655 nm

     Khoảng
     cách phát
     hiện

     MEGA

     500 mm

     ULTRA

     SUPER

     TURBO

     FINE

     HSP

     Khả năng chống chịu với môi trường

     Nhiệt độ môi trường xung quanh

     -10 đến +50 °C (Không đóng băng)

     Vật liệu

     Vỏ

     Phần bằng kim loại: Thép không gỉ,
     Phần bằng chất dẻo: Polyarylate

     Vỏ che ống kính

     Đầu phát: Chất dẻo norbornene
     Đầu nhận: Polyarylate

     Đầu phát: Chất dẻo norbornene
     Đầu nhận: Thủy tinh

     Khối lượng

     Xấp xỉ 70 g

     *1 Sự phân loại laser đối với FDA (CDRH) được thực hiện dựa trên IEC 60825-1 theo yêu cầu của Laser Notice No.50.

     Mẫu

     LV-NH110

     LV-NH100

     LV-NH300

     Loại

     Thu phát độc lập vùng, Công suất cao

     Thu phát độc lập vùng, Hiệu suất cao

     FDA (CDRH) Part 1040.10

     Sản phẩm Laser Loại 1*1

     IEC 60825-1

     Sản phẩm Laser Loại 1

     Nguồn sáng

     Laser bán dẫn màu đỏ nhìn thấy được, Chiều dài bước sóng: 660 nm

     Khoảng
     cách phát
     hiện

     MEGA

     2000 mm
     (Vùng phát hiện: 10 mm)

     2000 mm
     (Vùng phát hiện: 30 mm)

     ULTRA

     SUPER

     TURBO

     FINE

     HSP

     Khả năng chống chịu với môi trường

     Nhiệt độ môi trường xung quanh

     -10 đến +55 °C (Không đóng băng)

     Độ ẩm môi trường xung quanh

     35 đến 85 % RH (Không ngưng tụ)

     Vật liệu

     Vỏ

     Chất dẻo gia cường sợi thủy tinh

     Vỏ che ống kính

     Đầu phát: Thủy tinh, Đầu nhận: Polyarylate

     Khối lượng

     Xấp xỉ 75 g

     Xấp xỉ 95 g

     *1 Sự phân loại laser đối với FDA (CDRH) được thực hiện dựa trên IEC 60825-1 theo yêu cầu của Laser Notice No.50.

     Mẫu

     LV-N11N

     LV-N12N

     LV-N11CN

     LV-N12CN

     LV-N11MN

     Loại

     2 ngõ ra

     1 ngõ ra

     Ngõ ra màn hình

     Ngõ ra

     NPN

     Cáp/đầu nối

     Cáp

     Đầu nối M8

     Cáp

     Thiết bị chính/Khối mở rộng

     Thiết bị chính

     Khối mở rộng

     Thiết bị chính

     Khối mở rộng

     Thiết bị chính

     Ngõ vào/ra

     Ngõ ra điều khiển

     2 ngõ ra

     1 ngõ ra

     Ngõ vào phụ

     1 ngõ vào

     Ngõ ra màn hình

     Không

     1 ngõ ra

     Thời gian đáp ứng

     80 µs (HIGH SPEED)/250 µs (FINE)/500 µs (TURBO)/1 ms (SUPER)/4 ms (ULTRA)/16 ms (MEGA) *1

     Lựa chọn ngõ ra

     BẬT-SÁNG/BẬT-TỐI (có thể lựa chọn công tắc)

     Chức năng bộ hẹn giờ

     Bộ hẹn giờ TẮT/TẮT-bộ hẹn giờ trễ/BẬT-bộ hẹn giờ trễ/bộ hẹn giờ một xung,
     Có thể lựa chọn thời gian bộ hẹn giờ: 1 ms đến 9.999 ms,
     Sai số tối đa so với giá trị cài đặt: tối đa ±10%

     Ngõ ra điều khiển

     NPN cực thu để hở 30 V, Điện áp dư từ 1 V trở xuống (Dòng điện ngõ ra: từ 10 mA trở xuống) / từ 2 V trở xuống (Dòng điện ngõ ra: 10 đến 100 mA)
     (Không phụ thuộc) 1 ngõ ra cực đại: từ 100 mA trở xuống, tổng 2 ngõ ra: từ 100 mA trở xuống
     (Đa kết nối) 1 ngõ ra cực đại: từ 20 mA trở xuống

     Ngõ ra màn hình

     -

     Điện áp ngõ ra 1 đến 5 V, trở kháng tải từ 10 kΩ trở lên, độ chính xác lặp lại ±0,5% của F.S;
     thời gian đáp ứng: 1 ms (HIGH SPEED, FINE, TURBO), 1,2 ms (SUPER), 1,8 ms (ULTRA), 4,2 ms (MEGA)

     Ngõ vào phụ

     Thời gian ngõ vào từ 2 ms (BẬT)/20 ms (TẮT) trở lên*2

     Khối mở rộng

     Lên đến 16 khối (Có thể kết nối tổng cộng lên đến 17 khối bao gồm cả 1 thiết bị chính.)
     Ghi chú: Mẫu hai ngõ ra phải được tinh là 2 khối.

     Mạch bảo vệ

     Bảo vệ cực tính ngược, bảo vệ quá dòng, Bộ chống sét hấp thụ

     Số lượng các khối ngăn nhiễu

     Được kết nối với các thiết bị khác ngoài LV-S31: 0 đối với HIGH SPEED; 2 đối với FINE/TURBO/SUPER; 4 đối với ULTRA/MEGA,
     Được kết nối với LV-S31: 2 đối với FINE; 4 đối với TURBO/SUPER/ULTRA/MEGA*3

     Kích thước vỏ

     Cao 32,6 mm × Rộng 9,8 mm × Dài 78,7 mm

     Định mức

     Điện áp nguồn

     24 VDC (điện áp vận hành 10 - 30 VDC (có độ gợn)), độ gợn (P-P) từ 10 % trở xuống, Loại 2 hoặc LPS*4*5

     Công suất
     tiêu thụ

     Bình thường: từ 830 mW trở xuống (tại 30 V. 30 mA tại 24 V, từ 56 mA trở xuống tại 12 V)*6
     Chế độ tiết kiệm: từ 710 mW (khi 30 V. 26 mA khi 24 V, từ 48 mA khi 12 V)*6
     Chế độ tiết kiệm tối đa: từ 550 mW trở xuống (tại 30 V. 21 mA tại 24 V, từ 40 mA trở xuống tại 12 V)
     *7

     Khả năng chống chịu với môi trường

     Nhiệt độ môi trường xung quanh

     -20 đến +55 °C (Không đóng băng)*8

     Độ ẩm môi trường xung quanh

     35 đến 85 % RH (Không ngưng tụ)

     Chống chịu rung

     10 đến 55 Hz, 1,5 mm Biên độ kép theo các hướng X, Y, Z tương ứng, 2 giờ

     Chống chịu va đập

     500 m/s2, 3 lần theo các hướng X, Y, và Z

     Vật liệu

     Cáp

     PVC

     Vỏ

     Thiết bị chính và vật liệu vỏ: Polycarbonate

     Khối lượng

     Xấp xỉ 75 g

     Xấp xỉ 65 g

     Xấp xỉ 20 g

     Xấp xỉ 75 g

     *1 Không thể chọn 80 µs khi LV-S31/S62/S63 được kết nối
     *2 Thời gian ngõ vào là 25 ms (BẬT)/25 ms (TẮT) khi thời gian hiệu chỉnh ngoại vi được chọn.
     *3 Con số này gấp đôi khi chọn "DOUBLE".
     *4 Sử dụng kèm với thiết bị bảo vệ quá dòng có định mức từ 30 V trở lên và không được quá 1 A.
     *5 Để kết nối nhiều hơn 9 khối, điện áp nguồn điện phải từ 20 V trở lên.
     *6 Tăng 30 mW (1 mA) đối với chế độ HIGH SPEED.
     *7 Tăng khoảng 15% khi được kết nối với LV-NH100/NH110/NH300. Không bao gồm công suất tiêu thụ của tải. Công suất tiêu thụ khi các khối mở rộng được kết nối là tổng công suất tiêu thụ của mỗi khối khuếch đại. Ví dụ: Khi một thiết bị chính (LV-N11N) được kết nối với 2 khối mở rộng (LV-N12N) và các khối này được sử dụng kèm với đầu LV-NH100 ở chế độ HIGH SPEED. (1,15 × 860 mW × 1) + (1,15 × 860 mW x 2) = tối đa 2967 mW.
     *8 Nếu cùng lúc sử dụng nhiều khối, nhiệt độ môi trường xung quanh thay đổi theo các điều kiện dưới đây. Gắn các khối trên thanh ngang (DIN rail) vào giá lắp đặt và kiểm tra dòng điện ngõ ra phải từ 20 mA trở xuống cho mỗi khối. Thêm một hoặc hai khối được kết nối: -20 đến +55 °C ; thêm 3 đến 10 khối được kết nối: -20 đến +50 °C ; thêm 11 đến 16 khối được kết nối: -20 đến +45 °C. Khi sử dụng 2 ngõ ra, một khối được tính thành hai khối.

     Mẫu

     LV-N11P

     LV-N12P

     LV-N11CP

     LV-N12CP

     Loại

     2 ngõ ra

     1 ngõ ra

     Ngõ ra

     PNP

     Cáp/đầu nối

     Cáp

     Đầu nối M8

     Thiết bị chính/Khối mở rộng

     Thiết bị chính

     Khối mở rộng

     Thiết bị chính

     Khối mở rộng

     Ngõ vào/ra

     Ngõ ra điều khiển

     2 ngõ ra

     1 ngõ ra

     Ngõ vào phụ

     1 ngõ vào

     Ngõ ra màn hình

     Không

     Thời gian đáp ứng

     80 µs (HIGH SPEED)/250 µs (FINE)/500 µs (TURBO)/1 ms (SUPER)/4 ms (ULTRA)/16 ms (MEGA) *1

     Lựa chọn ngõ ra

     BẬT-SÁNG/BẬT-TỐI (có thể lựa chọn công tắc)

     Chức năng bộ hẹn giờ

     Bộ hẹn giờ TẮT/TẮT-bộ hẹn giờ trễ/BẬT-bộ hẹn giờ trễ/bộ hẹn giờ một xung,
     Có thể lựa chọn thời gian bộ hẹn giờ: 1 ms đến 9.999 ms,
     Sai số tối đa so với giá trị cài đặt: tối đa ±10%

     Ngõ ra điều khiển

     PNP cực thu để hở 30 V, Điện áp dư từ 1,2 V trở xuống (Dòng điện ngõ ra: từ 10 mA trở xuống) / từ 2,2 V trở xuống (Dòng điện ngõ ra: 10 đến 100 mA)
     (Không phụ thuộc) 1 ngõ ra cực đại: từ 100 mA trở xuống, tổng 2 ngõ ra: từ 100 mA trở xuống
     (Đa kết nối) 1 ngõ ra cực đại: từ 20 mA trở xuống

     Ngõ ra màn hình

     -

     Ngõ vào phụ

     Thời gian ngõ vào từ 2 ms (BẬT)/20 ms (TẮT) trở lên*2

     Khối mở rộng

     Lên đến 16 khối (Có thể kết nối tổng cộng lên đến 17 khối bao gồm cả 1 thiết bị chính.)
     Ghi chú: Mẫu hai ngõ ra phải được tinh là 2 khối.

     Mạch bảo vệ

     Bảo vệ cực tính ngược, bảo vệ quá dòng, Bộ chống sét hấp thụ

     Số lượng các khối ngăn nhiễu

     Được kết nối với các thiết bị khác ngoài LV-S31: 0 đối với HIGH SPEED; 2 đối với FINE/TURBO/SUPER; 4 đối với ULTRA/MEGA,
     Được kết nối với LV-S31: 2 đối với FINE; 4 đối với TURBO/SUPER/ULTRA/MEGA*3

     Kích thước vỏ

     Cao 32,6 mm × Rộng 9,8 mm × Dài 78,7 mm

     Định mức

     Điện áp nguồn

     24 VDC (điện áp vận hành 10 - 30 VDC (có độ gợn)), độ gợn (P-P) từ 10 % trở xuống, Loại 2 hoặc LPS*4*5

     Công suất
     tiêu thụ

     Bình thường: từ 950 mW (khi 30 V. 33 mA khi 24 V, từ 60 mA khi 12 V)*6
     Chế độ tiết kiệm: từ 815 mW trở xuống (tại 30 V. 29 mA tại 24 V, từ 52 mA trở xuống tại 12 V)*6
     Chế độ tiết kiệm tối đa: từ 650 mW trở xuống (tại 30 V. 24 mA tại 24 V, từ 40 mA trở xuống tại 12 V)
     *7

     Khả năng chống chịu với môi trường

     Nhiệt độ môi trường xung quanh

     -20 đến +55 °C (Không đóng băng)*8

     Độ ẩm môi trường xung quanh

     35 đến 85 % RH (Không ngưng tụ)

     Chống chịu rung

     10 đến 55 Hz, 1,5 mm Biên độ kép theo các hướng X, Y, Z tương ứng, 2 giờ

     Chống chịu va đập

     500 m/s2, 3 lần theo các hướng X, Y, và Z

     Vật liệu

     Cáp

     PVC

     Vỏ

     Thiết bị chính và vật liệu vỏ: Polycarbonate

     Khối lượng

     Xấp xỉ 75 g

     Xấp xỉ 65 g

     Xấp xỉ 20 g

     *1 Không thể chọn 80 µs khi LV-S31/S62/S63 được kết nối
     *2 Thời gian ngõ vào là 25 ms (BẬT)/25 ms (TẮT) khi thời gian hiệu chỉnh ngoại vi được chọn.
     *3 Con số này gấp đôi khi chọn "DOUBLE".
     *4 Sử dụng kèm với thiết bị bảo vệ quá dòng có định mức từ 30 V trở lên và không được quá 1 A.
     *5 Để kết nối nhiều hơn 9 khối, điện áp nguồn điện phải từ 20 V trở lên.
     *6 Tăng 30 mW (1 mA) đối với chế độ HIGH SPEED.
     *7 Tăng khoảng 15% khi được kết nối với LV-NH100/NH110/NH300. Không bao gồm công suất tiêu thụ của tải. Công suất tiêu thụ khi các khối mở rộng được kết nối là tổng công suất tiêu thụ của mỗi khối khuếch đại. Ví dụ: Khi một thiết bị chính (LV-N11N) được kết nối với 2 khối mở rộng (LV-N12N) và các khối này được sử dụng kèm với đầu LV-NH100 ở chế độ HIGH SPEED. (1,15 × 860 mW × 1) + (1,15 × 860 mW x 2) = tối đa 2967 mW.
     *8 Nếu cùng lúc sử dụng nhiều khối, nhiệt độ môi trường xung quanh thay đổi theo các điều kiện dưới đây. Gắn các khối trên thanh ngang (DIN rail) vào giá lắp đặt và kiểm tra dòng điện ngõ ra phải từ 20 mA trở xuống cho mỗi khối. Thêm một hoặc hai khối được kết nối: -20 đến +55 °C ; thêm 3 đến 10 khối được kết nối: -20 đến +50 °C ; thêm 11 đến 16 khối được kết nối: -20 đến +45 °C. Khi sử dụng 2 ngõ ra, một khối được tính thành hai khối.

     Mẫu

     LV-N10

     Loại

     Không dây

     Cáp/đầu nối

     -

     Thiết bị chính/Khối mở rộng

     Khối mở rộng

     Ngõ vào/ra

     Ngõ ra điều khiển

     Không

     Ngõ vào phụ

     Ngõ ra màn hình

     Thời gian đáp ứng

     80 µs (HIGH SPEED)/250 µs (FINE)/500 µs (TURBO)/1 ms (SUPER)/4 ms (ULTRA)/16 ms (MEGA) *1

     Lựa chọn ngõ ra

     BẬT-SÁNG/BẬT-TỐI (có thể lựa chọn công tắc)

     Chức năng bộ hẹn giờ

     Bộ hẹn giờ TẮT/TẮT-bộ hẹn giờ trễ/BẬT-bộ hẹn giờ trễ/bộ hẹn giờ một xung,
     Có thể lựa chọn thời gian bộ hẹn giờ: 1 ms đến 9.999 ms,
     Sai số tối đa so với giá trị cài đặt: tối đa ±10%

     Ngõ ra điều khiển

     NPN cực thu để hở 30 V, Điện áp dư từ 1 V trở xuống (Dòng điện ngõ ra: từ 10 mA trở xuống) / từ 2 V trở xuống (Dòng điện ngõ ra: 10 đến 100 mA)
     (Không phụ thuộc) 1 ngõ ra cực đại: từ 100 mA trở xuống, tổng 2 ngõ ra: từ 100 mA trở xuống
     (Đa kết nối) 1 ngõ ra cực đại: từ 20 mA trở xuống

     Ngõ ra màn hình

     -

     Ngõ vào phụ

     Thời gian ngõ vào từ 2 ms (BẬT)/20 ms (TẮT) trở lên*2

     Khối mở rộng

     Lên đến 16 khối (Có thể kết nối tổng cộng lên đến 17 khối bao gồm cả 1 thiết bị chính.)
     Ghi chú: Mẫu hai ngõ ra phải được tinh là 2 khối.

     Mạch bảo vệ

     Bảo vệ cực tính ngược, bảo vệ quá dòng, Bộ chống sét hấp thụ

     Số lượng các khối ngăn nhiễu

     Được kết nối với các thiết bị khác ngoài LV-S31: 0 đối với HIGH SPEED; 2 đối với FINE/TURBO/SUPER; 4 đối với ULTRA/MEGA,
     Được kết nối với LV-S31: 2 đối với FINE; 4 đối với TURBO/SUPER/ULTRA/MEGA*3

     Kích thước vỏ

     Cao 32,6 mm × Rộng 9,8 mm × Dài 78,7 mm

     Định mức

     Điện áp nguồn

     24 VDC (điện áp vận hành 10 - 30 VDC (có độ gợn)), độ gợn (P-P) từ 10 % trở xuống, Loại 2 hoặc LPS*4*5

     Công suất
     tiêu thụ

     Bình thường: từ 830 mW trở xuống (tại 30 V. 30 mA tại 24 V, từ 56 mA trở xuống tại 12 V)*6
     Chế độ tiết kiệm: từ 710 mW (khi 30 V. 26 mA khi 24 V, từ 48 mA khi 12 V)*6
     Chế độ tiết kiệm tối đa: từ 550 mW trở xuống (tại 30 V. 21 mA tại 24 V, từ 40 mA trở xuống tại 12 V)
     *7

     Khả năng chống chịu với môi trường

     Nhiệt độ môi trường xung quanh

     -20 đến +55 °C (Không đóng băng)*8

     Độ ẩm môi trường xung quanh

     35 đến 85 % RH (Không ngưng tụ)

     Chống chịu rung

     10 đến 55 Hz, 1,5 mm Biên độ kép theo các hướng X, Y, Z tương ứng, 2 giờ

     Chống chịu va đập

     500 m/s2, 3 lần theo các hướng X, Y, và Z

     Vật liệu

     Cáp

     PVC

     Vỏ

     Thiết bị chính và vật liệu vỏ: Polycarbonate

     Khối lượng

     Xấp xỉ 20 g

     *1 Không thể chọn 80 µs khi LV-S31/S62/S63 được kết nối
     *2 Thời gian ngõ vào là 25 ms (BẬT)/25 ms (TẮT) khi thời gian hiệu chỉnh ngoại vi được chọn.
     *3 Con số này gấp đôi khi chọn "DOUBLE".
     *4 Sử dụng kèm với thiết bị bảo vệ quá dòng có định mức từ 30 V trở lên và không được quá 1 A.
     *5 Để kết nối nhiều hơn 9 khối, điện áp nguồn điện phải từ 20 V trở lên.
     *6 Tăng 30 mW (1 mA) đối với chế độ HIGH SPEED.
     *7 Tăng khoảng 15% khi được kết nối với LV-NH100/NH110/NH300. Không bao gồm công suất tiêu thụ của tải. Công suất tiêu thụ khi các khối mở rộng được kết nối là tổng công suất tiêu thụ của mỗi khối khuếch đại. Ví dụ: Khi một thiết bị chính (LV-N11N) được kết nối với 2 khối mở rộng (LV-N12N) và các khối này được sử dụng kèm với đầu LV-NH100 ở chế độ HIGH SPEED. (1,15 × 860 mW × 1) + (1,15 × 860 mW x 2) = tối đa 2967 mW.
     *8 Nếu cùng lúc sử dụng nhiều khối, nhiệt độ môi trường xung quanh thay đổi theo các điều kiện dưới đây. Gắn các khối trên thanh ngang (DIN rail) vào giá lắp đặt và kiểm tra dòng điện ngõ ra phải từ 20 mA trở xuống cho mỗi khối. Thêm một hoặc hai khối được kết nối: -20 đến +55 °C ; thêm 3 đến 10 khối được kết nối: -20 đến +50 °C ; thêm 11 đến 16 khối được kết nối: -20 đến +45 °C. Khi sử dụng 2 ngõ ra, một khối được tính thành hai khối.

     • Trade Shows and Exhibitions
     • eNews Subscribe

     Đầu trang

     KEYENCE VIETNAM CO., LTD. Tầng 19, Tháp 1, Capital Place, Số 29 Đường Liễu Giai, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
     Phone: +84-24-3772-5555
     E-mail: info@keyence.com.vn
     Tuyển dụng: Cơ hội nghề nghiệp

     Bộ cảm biến