Thanh khóa giá lắp đặt có thể điều chỉnh OP-88503

OP-88503 - Thanh khóa giá lắp đặt có thể điều chỉnh

Thông số kỹ thuật

Mẫu

OP-88503

Hình thức

Thanh khóa giá lắp đặt có thể điều chỉnh (65 mm)

Vật liệu

SUS316L Khác

Khối lượng

Xấp xỉ 21 g

Các mẫu khác