Giá lắp đặt có thể điều chỉnh A OP-88501

OP-88501 - Giá lắp đặt có thể điều chỉnh A

Thông số kỹ thuật

Mẫu

OP-88501

Hình thức

Giá lắp đặt có thể điều chỉnh A (Bao gồm vít hãm đầu cảm biến × 2)

Vật liệu

SUS316L Khác

Khối lượng

Xấp xỉ 15 g

Các mẫu khác