1. Trang chủ
  2. Các sản phẩm
  3. Bộ cảm biến
  4. Bộ cảm biến sợi quang
  5. Cảm biến sợi quang kỹ thuật số
  6. Các mẫu
  7. Thiết bị sợi quang phát hiện mực chất lỏng

Cảm biến sợi quang kỹ thuật sốSê-ri FS-N40

Thiết bị sợi quang phát hiện mực chất lỏng

FU-95H

[Mẫu ngưng sản xuất]

Mẫu này đã ngưng sản xuất.

Việc tuân thủ tiêu chuẩn chứng nhận được đảm bảo tại thời điểm giao hàng từ công ty chúng tôi.

Liên hệ với chúng tôi::
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

Bộ cảm biến