Việt Nam

Bảo trì tự động [Khái niệm mới]

Chức năng bảo trì tự động phát hiện việc giảm cường độ ánh sáng do vết bẩn hoặc độ lệch, và đưa cảm biến trở về trạng thái màn hình hiển thị ban đầu. Đặc tính này có thể loại bỏ ảnh hưởng của môi trường xung quanh, làm cho cảm biến có thể tiếp tục phát hiện với độ chính xác cao.

Bảo trì tự động

Chức năng bảo trì tự động: DATUM

Chức năng bảo trì tự động: DATUM

Giá trị cài đặt thay đổi tùy theo cường độ được thể hiện trong hình ở bên phải. Chức năng này chỉnh sửa giá trị cài đặt dựa trên trung bình hiện thời giá trị cường độ ánh sáng nhận được. Chu trình chỉnh sửa giống như chu trình lấy mẫu và có thể được lựa chọn từ 3 mức.

Đầu trang

KEYENCE VIETNAM CO., LTD. Tầng 19, Tháp 1, Capital Place, Số 29 Đường Liễu Giai, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Phone: +84-24-3772-5555
E-mail: info@keyence.com.vn
Tuyển dụng: Cơ hội nghề nghiệp