Lịch sử tìm kiếm
  Sê-ri ( kết quả tìm kiếm)
   Models ( kết quả tìm kiếm)
    Từ khóa
     1. Trang chủ
     2. Các sản phẩm
     3. Bộ cảm biến
     4. Bộ cảm biến sợi quang
     5. Bộ cảm biến sợi quang kỹ thuật số
     6. Thông số kỹ thuật

     Bộ cảm biến sợi quang kỹ thuật số

     Sê-ri FS-N

     Chọn ngôn ngữ

     Mẫu

     FS-N11N

     FS-N12N

     FS-N11CN

     FS-N12CN

     FS-N13N

     FS-N14N

     FS-N11MN

     Loại

     Tiêu chuẩn 1 ngõ ra
     Cáp

     Tiêu chuẩn 1 ngõ ra
     Đầu nối M8*3

     Chức năng cao 2 ngõ ra
     Cáp

     Ngõ ra màn hình
     Cáp

     Loại ngõ ra

     NPN

     Thiết bị chính/khối mở rộng

     Thiết bị chính

     Khối mở rộng

     Thiết bị chính

     Khối mở rộng

     Thiết bị chính

     Khối mở rộng

     Thiết bị chính

     Ngõ ra điều khiển

     1
     NPN cực thu để hở 24 V: cực đại tại ngõ ra 1: nhỏ hơn hoặc bằng 100 mA; tổng 2 ngõ ra: nhỏ hơn hoặc bằng 100 mA (sử dụng riêng)/nhỏ hơn 20 mA (đa kết nối); điện áp dư nhỏ hơn hoặc bằng 1 V

     2
     NPN cực thu để hở 24 V: cực đại tại ngõ ra 1: nhỏ hơn hoặc bằng 100 mA; tổng 2 ngõ ra: nhỏ hơn hoặc bằng 100 mA (sử dụng riêng)/nhỏ hơn 20 mA (đa kết nối); điện áp dư nhỏ hơn hoặc bằng 1 V

     1
     NPN cực thu để hở 24 V: cực đại tại ngõ ra 1: nhỏ hơn hoặc bằng 100 mA; tổng 2 ngõ ra: nhỏ hơn hoặc bằng 100 mA (sử dụng riêng)/nhỏ hơn 20 mA (đa kết nối); điện áp dư nhỏ hơn hoặc bằng 1 V

     Ngõ ra màn hình (1-5 V)

     -

     1

     Ngõ vào phụ

     -

     1
     Thời gian ngõ vào 2 ms (BẬT)/nhỏ hơn hoặc bằng 20 ms (TẮT) (nhỏ hơn hoặc bằng 25 ms (BẬT/TẮT) khi hiệu chỉnh ngoại vi được chọn lựa.)*4

     -

     Thời gian đáp ứng

     50 µs (HIGH SPEED) /250 µs (FINE) /500 µs (TURBO) /1 ms (SUPER) /4 ms (ULTRA) /16 ms (MEGA)

     Khối mở rộng

     Lên đến 16 khối (Có thể kết nối tổng cộng lên đến 17 khối bao gồm cả 1 thiết bị chính.)

     Đèn LED nguồn sáng

     Đèn LED màu đỏ 4 yếu tố (chiều dài bước sóng 630 mm)

     APC

     Có thể chuyển mạch BẬT/TẮT (Thiết lập mặc định: TẮT)

     Số lượng khối ngăn nhiễu

     0 cho HIGH SPEED; 4 cho FINE; 8 cho TURBO/SUPER/ULTRA/MEGA
     (Khi thiết lập sang chế độ gấp đôi, số lượng thiết bị ngăn nhiễu sẽ được nhân đôi.)

     Định mức

     Điện áp nguồn

     12 đến 24 VDC ±10 %, độ gợn (P-P) từ 10 % trở xuống

     Dòng điện tiêu thụ

     Bình thường: Từ 900 mW trở xuống (cực đại 36 mA tại 24 V, cực đại 48 mA tại 12 V)*1
     Chế độ tiết kiệm: Từ 800 mW trở xuống (cực đại 32 mA tại 24 V, cực đại 39 mA tại 12 V)*1
     Chế độ tiết kiệm tối đa: Từ 470 mW trở xuống (cực đại 19 mA tại 24 V, cực đại 23 mA tại 12 V)

     Khả năng chống chịu với môi trường

     Ánh sáng môi trường xung quanh

     Đèn bóng tròn: Tối đa 20,000 lux, Ánh sáng mặt trời: Tối đa 30,000 lux

     Nhiệt độ môi trường xung quanh

     -20 đến +55 °C (Không đóng băng)*2

     Độ ẩm môi trường xung quanh

     35 đến 85 % RH (Không ngưng tụ)

     Chống chịu rung

     10 đến 55 Hz, 1,5 mm Biên độ kép theo các hướng X, Y, Z tương ứng, 2 giờ

     Chống chịu va đập

     500 m/s2, 3 lần theo các hướng X, Y, và Z

     Vật liệu hộp:

     Vật liệu vỏ bọc cho cả thiết bị chính và khối mở rộng: Polycarbonate

     Khối lượng

     Xấp xỉ 75 g

     Xấp xỉ 45 g

     Xấp xỉ 22 g

     Xấp xỉ 80 g

     Xấp xỉ 70 g

     Xấp xỉ 75 g

     *1 Tăng 100 mW (4,0 mA) đối với chế độ HIGH SPEED
     *2 Kết nối một hoặc nhiều hơn hai thiết bị: -20 đến +55 °C, kết nối nhiều hơn 3 đến 10 thiết bị: -20 đến +50 °C, kết nối nhiều hơn 11 đến 16 thiết bị: -20 đến +45 °C. Khi sử dụng 2 ngõ ra, một thiết bị dược tính là hai thiết bị.
     Tất cả các quy định nhiệt độ được thiết lập cho trường hợp thiết bị được lắp trên thanh ngang (DIN-rail) và được lắp đặt trên tấm kim loại.
     *3 Sử dụng cáp có chiều dài nhỏ hơn hoặc bằng 30 m đối với loại đầu nối M8.
     *4 Chỉ cho FS-N11CN (P), FS-N12CN (P), FS-N13N (P), FS-N14N (P)

     Mẫu

     FS-N11P

     FS-N12P

     FS-N11CP

     FS-N12CP

     FS-N13P

     FS-N14P

     FS-N13CP

     FS-N14CP

     Loại

     Tiêu chuẩn 1 ngõ ra
     Cáp

     Tiêu chuẩn 1 ngõ ra
     Đầu nối M8*3

     Chức năng cao 2 ngõ ra
     Cáp

     Chức năng cao 2 ngõ ra
     Đầu nối M8*3

     Loại ngõ ra

     PNP

     Thiết bị chính/khối mở rộng

     Thiết bị chính

     Khối mở rộng

     Thiết bị chính

     Khối mở rộng

     Thiết bị chính

     Khối mở rộng

     Thiết bị chính

     Khối mở rộng

     Ngõ ra điều khiển

     1
     PNP cực thu để hở 24 V: cực đại tại ngõ ra 1: nhỏ hơn hoặc bằng 100 mA; tổng 2 ngõ ra: nhỏ hơn hoặc bằng 100 mA (sử dụng riêng)/nhỏ hơn 20 mA (đa kết nối); điện áp dư nhỏ hơn hoặc bằng 1 V

     2
     PNP cực thu để hở 24 V: cực đại tại ngõ ra 1: nhỏ hơn hoặc bằng 100 mA; tổng 2 ngõ ra: nhỏ hơn hoặc bằng 100 mA (sử dụng riêng)/nhỏ hơn 20 mA (đa kết nối); điện áp dư nhỏ hơn hoặc bằng 1 V

     Ngõ vào phụ

     -

     1
     Thời gian ngõ vào 2 ms (BẬT)/nhỏ hơn hoặc bằng 20 ms (TẮT) (nhỏ hơn hoặc bằng 25 ms (BẬT/TẮT) khi hiệu chỉnh ngoại vi được chọn lựa.)*4

     -

     Thời gian đáp ứng

     50 µs (HIGH SPEED) /250 µs (FINE) /500 µs (TURBO) /1 ms (SUPER) /4 ms (ULTRA) /16 ms (MEGA)

     Khối mở rộng

     Lên đến 16 khối (Có thể kết nối tổng cộng lên đến 17 khối bao gồm cả 1 thiết bị chính.)

     Đèn LED nguồn sáng

     Đèn LED màu đỏ 4 yếu tố (chiều dài bước sóng 630 mm)

     APC

     Có thể chuyển mạch BẬT/TẮT (Thiết lập mặc định: TẮT)

     Số lượng khối ngăn nhiễu

     0 cho HIGH SPEED; 4 cho FINE; 8 cho TURBO/SUPER/ULTRA/MEGA
     (Khi thiết lập sang chế độ gấp đôi, số lượng thiết bị ngăn nhiễu sẽ được nhân đôi.)

     Định mức

     Điện áp nguồn

     12 đến 24 VDC ±10 %, độ gợn (P-P) từ 10 % trở xuống

     Dòng điện tiêu thụ

     Bình thường: Từ 950 mW trở xuống (cực đại 39 mA tại 24 V, cực đại 52 mA tại 12 V)*1
     Chế độ tiết kiệm: Từ 850 mW trở xuống (cực đại 35 mA tại 24 V, cực đại 44 mA tại 12 V)*1
     Chế độ tiết kiệm tối đa: Từ 520 mW trở xuống (cực đại 21 mA tại 24 V, cực đại 26 mA tại 12 V)

     Bình thường: Từ 1050 mW trở xuống (cực đại 42 mA tại 24 V, cực đại 56 mA tại 12 V)*1
     Chế độ tiết kiệm: Từ 950 mW trở xuống (cực đại 38 mA tại 24 V, cực đại 47 mA tại 12 V)*1
     Chế độ tiết kiệm tối đa: Từ 600 mW trở xuống (cực đại 24 mA tại 24 V, cực đại 29 mA tại 12 V)

     Khả năng chống chịu với môi trường

     Ánh sáng môi trường xung quanh

     Đèn bóng tròn: Tối đa 20,000 lux, Ánh sáng mặt trời: Tối đa 30,000 lux

     Nhiệt độ môi trường xung quanh

     -20 đến +55 °C (Không đóng băng)*2

     Độ ẩm môi trường xung quanh

     35 đến 85 % RH (Không ngưng tụ)

     Chống chịu rung

     10 đến 55 Hz, 1,5 mm Biên độ kép theo các hướng X, Y, Z tương ứng, 2 giờ

     Chống chịu va đập

     500 m/s2, 3 lần theo các hướng X, Y, và Z

     Vật liệu hộp:

     Vật liệu vỏ bọc cho cả thiết bị chính và khối mở rộng: Polycarbonate

     Khối lượng

     Xấp xỉ 75 g

     Xấp xỉ 45 g

     Xấp xỉ 22 g

     Xấp xỉ 80 g

     Xấp xỉ 70 g

     Xấp xỉ 22 g

     *1 Tăng 100 mW (4,0 mA) đối với chế độ HIGH SPEED
     *2 Kết nối một hoặc nhiều hơn hai thiết bị: -20 đến +55 °C, kết nối nhiều hơn 3 đến 10 thiết bị: -20 đến +50 °C, kết nối nhiều hơn 11 đến 16 thiết bị: -20 đến +45 °C. Khi sử dụng 2 ngõ ra, một thiết bị dược tính là hai thiết bị.
     Tất cả các quy định nhiệt độ được thiết lập cho trường hợp thiết bị được lắp trên thanh ngang (DIN-rail) và được lắp đặt trên tấm kim loại.
     *3 Sử dụng cáp có chiều dài nhỏ hơn hoặc bằng 30 m đối với loại đầu nối M8.
     *4 Chỉ cho FS-N11CN (P), FS-N12CN (P), FS-N13N (P), FS-N14N (P)

     Mẫu

     FS-N10

     Loại

     Không dây

     Thiết bị chính/khối mở rộng

     Khối mở rộng
     (không có dây
     ngõ ra)

     Ngõ ra điều khiển

     Không*1

     Thời gian đáp ứng

     50 µs (HIGH SPEED) /250 µs (FINE) /500 µs (TURBO) /1 ms (SUPER) /4 ms (ULTRA) /16 ms (MEGA)

     Khối mở rộng

     Lên đến 16 khối (Có thể kết nối tổng cộng lên đến 17 khối bao gồm cả 1 thiết bị chính.)

     Đèn LED nguồn sáng

     Đèn LED màu đỏ 4 yếu tố (chiều dài bước sóng 630 mm)

     APC

     Có thể chuyển mạch BẬT/TẮT (Thiết lập mặc định: TẮT)

     Số lượng khối ngăn nhiễu

     0 cho HIGH SPEED; 4 cho FINE; 8 cho TURBO/SUPER/ULTRA/MEGA
     (Khi thiết lập sang chế độ gấp đôi, số lượng thiết bị ngăn nhiễu sẽ được nhân đôi.)

     Định mức

     Điện áp nguồn

     12 đến 24 VDC ±10 %, độ gợn (P-P) từ 10 % trở xuống

     Dòng điện tiêu thụ

     Bình thường: Từ 900 mW trở xuống (cực đại 36 mA tại 24 V, cực đại 48 mA tại 12 V)*2
     Chế độ tiết kiệm: Từ 800 mW trở xuống (cực đại 32 mA tại 24 V, cực đại 39 mA tại 12 V)*2
     Chế độ tiết kiệm tối đa: Từ 470 mW trở xuống (cực đại 19 mA tại 24 V, cực đại 23 mA tại 12 V)

     Khả năng chống chịu với môi trường

     Ánh sáng môi trường xung quanh

     Đèn bóng tròn: Tối đa 20,000 lux, Ánh sáng mặt trời: Tối đa 30,000 lux

     Nhiệt độ môi trường xung quanh

     -20 đến +55 °C (Không đóng băng)*3

     Độ ẩm môi trường xung quanh

     35 đến 85 % RH (Không ngưng tụ)

     Chống chịu rung

     10 đến 55 Hz, 1,5 mm Biên độ kép theo các hướng X, Y, Z tương ứng, 2 giờ

     Chống chịu va đập

     500 m/s2, 3 lần theo các hướng X, Y, và Z

     Vật liệu hộp:

     Vật liệu vỏ bọc cho cả thiết bị chính và khối mở rộng: Polycarbonate

     Khối lượng

     Xấp xỉ 20 g

     *1 Được tính là một ngõ ra khi được thêm vào trong khối giao tiếp Sê-ri NU.
     *2 Tăng 100 mW (4,0 mA) đối với chế độ HIGH SPEED
     *3 Kết nối một hoặc nhiều hơn hai thiết bị: -20 đến +55 °C, kết nối nhiều hơn 3 đến 10 thiết bị: -20 đến +50 °C, kết nối nhiều hơn 11 đến 16 thiết bị: -20 đến +45 °C. Khi sử dụng 2 ngõ ra, một thiết bị dược tính là hai thiết bị.
     Tất cả các quy định nhiệt độ được thiết lập cho trường hợp thiết bị được lắp trên thanh ngang (DIN-rail) và được lắp đặt trên tấm kim loại.

     Mẫu

     FS-N15CN

     FS-N15CP

     Loại

     Chống chịu nước, 1 ngõ ra

     Loại ngõ ra

     NPN

     PNP

     Định dạng I/O

     Đầu nối M8*1

     Thiết bị chính/khối mở rộng

     Thiết bị chính

     Ngõ ra điều khiển

     1
     NPN cực thu để hở 24 V: cực đại tại ngõ ra 1: nhỏ hơn hoặc bằng 100 mA; tổng 2 ngõ ra: nhỏ hơn hoặc bằng 100 mA (sử dụng riêng)/
     nhỏ hơn 20 mA (đa kết nối); điện áp dư nhỏ hơn hoặc bằng 1 V

     1
     PNP cực thu để hở 24 V: cực đại tại ngõ ra 1: nhỏ hơn hoặc bằng 100 mA; tổng 2 ngõ ra: nhỏ hơn hoặc bằng 100 mA (sử dụng riêng)/
     nhỏ hơn 20 mA (đa kết nối); điện áp dư nhỏ hơn hoặc bằng 1 V

     Ngõ vào phụ

     1
     Thời gian ngõ vào 2 ms (BẬT)/nhỏ hơn hoặc bằng 20 ms (TẮT) (nhỏ hơn hoặc bằng 25 ms (BẬT/TẮT) khi hiệu chỉnh ngoại vi được chọn lựa.)*2

     Thời gian đáp ứng

     50 µs (HIGH SPEED) /250 µs (FINE) /500 µs (TURBO) /1 ms (SUPER) /4 ms (ULTRA) /16 ms (MEGA)

     Khối mở rộng

     0 thiết bị (không thể mở rộng)

     Lựa chọn ngõ ra

     BẬT-SÁNG/BẬT-TỐI (công tắc có thể lựa chọn)

     Đèn LED nguồn sáng

     Đèn LED màu đỏ 4 yếu tố (chiều dài bước sóng 630 mm)

     Chức năng hẹn giờ

     Bộ hẹn giờ TẮT/Bộ hẹn giờ TẮT-trễ/Bộ hẹn giờ BẬT-trễ/Bộ hẹn giờ một xung

     Mạch bảo vệ

     Bảo vệ cực tính ngược, bảo vệ quá dòng, Bộ chống sét hấp thụ

     Số lượng khối ngăn nhiễu

     0 thiết bị (không thể kết nối)

     Kích thước vỏ

     Cao 31,0 mm × Rộng 13,0 mm × Dài 94,0 mm

     Định mức

     Điện áp nguồn

     12 đến 24 VDC ±10 %, độ gợn (P-P) từ 10 % trở xuống

     Dòng điện tiêu thụ

     Bình thường: Từ 900 mW trở xuống (cực đại 36 mA tại 24 V, cực đại 48 mA tại 12 V)*3Chế độ tiết kiệm: Từ 800 mW trở xuống (cực đại 32 mA tại 24 V, cực đại 39 mA tại 12 V)*3Chế độ tiết kiệm tối đa: Từ 470 mW trở xuống (cực đại 19 mA tại 24 V, cực đại 23 mA tại 12 V)

     Bình thường: Từ 950 mW trở xuống (cực đại 39 mA tại 24 V, cực
     đại 52 mA tại 12 V)*3
     Chế độ tiết kiệm: Từ 850 mW trở xuống
     (cực đại 35 mA tại 24 V, cực đại 44 mA tại 12 V)*3
     Chế độ tiết kiệm tối đa: Từ 520 mW trở xuống
     (cực đại 21 mA tại 24 V, cực đại 26 mA tại 12 V)

     Khả năng chống chịu với môi trường

     Chỉ số chống chịu thời tiết cho vỏ bọc

     IP66*4*5

     Ánh sáng môi trường xung quanh

     Đèn bóng tròn: Tối đa 20,000 lux, Ánh sáng mặt trời: Tối đa 30,000 lux

     Nhiệt độ môi trường xung quanh

     -20 đến +55 °C (Không đóng băng)

     Độ ẩm môi trường xung quanh

     35 đến 85 % RH (Không ngưng tụ)

     Chống chịu rung

     10 đến 55 Hz, 1,5 mm Biên độ kép theo các hướng X, Y, Z tương ứng, 2 giờ

     Chống chịu va đập

     500 m/s2, 3 lần theo các hướng X, Y, và Z

     Vật liệu hộp:

     PBT gia cường sợi thủy tinh

     Vật liệu

     Bộ điều hợp

     Khối lượng

     Xấp xỉ 30 g

     *1 Sử dụng cáp nhỏ hơn hoặc bằng 30 m.
     *2 Chỉ cho FS-N11CN (P), FS-N12CN (P), FS-N13N (P), FS-N14N (P)
     *3 Tăng 100 mW (4,0 mA) đối với chế độ HIGH SPEED
     *4 IP66/65 không đáp ứng được khi thiết bị sợi quang đã gắn có đường kính là 1,3 mm và có sử dụng bộ chuyển đổi linh động (bao gồm FU-4F/66/91/43/63/63T). Khi sử dụng bất kỳ thiết bị sợi quang có đường kính nhỏ
     khác, cần áp dụng theo chuẩn IP65.
     *5 Nếu thuộc một trong các trường hợp dưới đây, chỉ số chống chịu thời tiết cho vỏ bọc của IP66/IP65 không đáp ứng được.
     Khi Thiết bị sợi quang và cáp đầu nối M8 của KEYENCE không được kết nối (Các điều kiện được đề nghị để siết chặt đầu nối M8: Đầu tiên siết chặt thiết bị bằng tay. Sau đó tiếp tục siết chặt thêm 1/16-1/8 vòng xoay
     bằng kìm.)
     Khi vỏ che chống bụi của Bộ khuếch đại cảm biến bị hở
     Khi có mảnh vụn trong vỏ che chống bụi
     Khi bộ nguồn chống chịu nước A/B không được sử dụng tại thời điểm lắp đặt thiết bị sợi quang đường kính nhỏ.

     • Trade Shows and Exhibitions
     • eNews Subscribe

     Đầu trang

     KEYENCE VIETNAM CO., LTD. Tầng 19, Tháp 1, Capital Place, Số 29 Đường Liễu Giai, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
     Phone: +84-24-3772-5555
     E-mail: info@keyence.com.vn
     Tuyển dụng: Cơ hội nghề nghiệp

     Bộ cảm biến