1. Trang chủ
  2. Các sản phẩm
  3. Cảm biến an toàn
  4. Màn sáng an toàn
  5. Màn sáng an toàn
  6. Các mẫu
  7. Cáp mở rộng, M12 nằm một bên và Dây điện rời nằm ở bên còn lại, 5 m, PNP

Màn sáng an toànSê-ri SL-V

Cáp mở rộng, M12 nằm một bên và Dây điện rời nằm ở bên còn lại, 5 m, PNP

SL-VC5P

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Chọn ngôn ngữ
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

Cảm biến an toàn