Cáp mở rộng, M12 nằm một bên và Dây điện rời nằm ở bên còn lại, 5 m, NPN SL-VC5N

SL-VC5N - Cáp mở rộng, M12 nằm một bên và Dây điện rời nằm ở bên còn lại, 5 m, NPN

Các mẫu khác