Cáp mở rộng, M12 nằm một bên và Dây điện rời nằm ở bên còn lại, 10 m, NPN SL-VC10N

SL-VC10N - Cáp mở rộng, M12 nằm một bên và Dây điện rời nằm ở bên còn lại, 10 m, NPN

Các mẫu khác