Đường kính 25 mm Mẫu kiểm tra dành cho kiểm tra phát hiện OP-88866

OP-88866 - Đường kính 25 mm Mẫu kiểm tra dành cho kiểm tra phát hiện

*Xin lưu ý rằng các phụ kiện mô tả trong hình ảnh chỉ nhằm mục đích minh họa và có thể không đi kèm với sản phẩm.

Thông số kỹ thuật

Mẫu

OP-88866

Đường kính

25 mm

Chiều dài

200 mm

Dữ liệu kỹ thuật (PDF) Các mẫu khác